De Vredesweek zit erop! | Pax Christi Vlaanderen

De Vredesweek zit erop!

De Vredesweekcampagne is afgelopen. Dank aan allen die samen de stem van moedige Congolezen hebben versterkt.

De partners kijken terug op een geslaagde campagne die jammer genoeg in het begin overschaduwd werd door het geweld met de dodelijke slachtoffers in Congo. Het thema werd hierdoor wel brandend actueel.

Onze internationale gaste, Micheline Mwendike, toerde door het land. Ze getuigde op een ijzersterke manier over haar engagement en duidde overtuigend de standpunten van haar burgerbeweging Lucha rond het te volgen pad naar verandering in haar land. Een beeld van dank van haar voor de getoonde solidariteit.

Naast haar engagement in de campagne was er natuurlijk de inzet van vele vrijwilligers, sociaal-cultureel werkers, jongerenwerkers en leerkrachten en de interesse van vele burgers om deze campange te laten slagen.

Ook wij, van Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen, willen iedereen danken: lokale vrijwilligers, leerkrachten die met hun leerlingen aan de slag gingen rond het vredesthema, pastors die in hun zorginstelling aandacht gaven aan de campagne, aanwezigen op één van onze debatten en ga zo maar door. Samen toonden ze hun solidariteit met de geweldloze strijd in Congo, en versterkten ze de stem van moedige Congolezen.

De cijfers:
  • 1000 mensen op de foto met de Congolese vlag om hun solidiariteit met de geweldloze strijd van jonge Congolezen te betuigen. (druk op foto boven)
  • 30 activiteiten en acties met ongeveer 1.000 aanwezigen.
  • 11 politieke contacten, waaronder Kabinet buitenlandse zaken en Miinister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo, alsook diverse federaal parlementsleden van de politieke fracties.
  • 150.000 mensen bereikt en 5.000 likes op campagneberichten via sociale media.
  • Een kleine 6.000 unieke bezoekers op de website.
  • Meer dan 1.500 educatieve en inhoudelijke producten verkocht of gedownload.
  • Meer dan 50 artikels in pers en media: van nationale pers, over lokale pers tot nieuwsbrieven van middenveldsorganisaties.
  • 24 peace of cake-steunacties.
  • Steun van 22 partnerorganisaties & 4 politieke bewegingen.