Doe mee met de steunactie: Peace of Cake

De vele activiteiten en het uitgebreid aanbod van de Vredesweek zijn alleen mogelijk dankzij de helpende handen van velen. Ook jij kan bijdragen. Bak bijvoorbeeld een ‘Peace of Cake’ en geef ons een financieel steuntje in de rug!

Waarom?

Iedere gift, hoe klein ook, ondersteunt ons vredeswerk. Pax Christi bouwt voort op een traditie en unieke expertise in geweldloosheid. Zo willen we bijdragen aan de aanbevelingen die we naar voor schuiven in de Vredesweekcampagne. Als vredesbeweging investeren we in vredeseducatie en staan we klaar om lokale besturen te ondersteunen.

Daarnaast werkt U Move 4 Peace, de artistieke werking van Pax Christi Vlaanderen, met doelgroepen voor wie ‘thuis’ geen evidentie is. We denken bijvoorbeeld aan vluchtelingen, gevangenen en mensen in armoede. Via participatieve kunstvormen als theater wordt in dialoog gegaan over de uitdagingen van en nagedacht over duurzame sociale verandering.

Om op eventuele ‘waarom’-vragen te antwoorden van mensen aan wie je graag een stukje cake verkoopt, sturen wij een actiepakket mee. Daarin vind je het nodige campagnemateriaal dat kort en krachtig het Vredesweekthema schetst. Heb je graag meer achtergrondinformatie over thema en campagne? Ga dan snel naar hier.

Met jouw steun

  • kunnen wij onze experten aan het werk zetten;
  • geven wij vormingen in gevangenissen, organisaties, opvangcentra en scholen;
  • bieden wij een professioneel kader aan onze experten en vormingswerkers;
  • kortom, door in te zetten op een samenleving waar iedereen zich thuis mag voelen, investeren we in vrede.

Hoe doe je mee?

  1. Plan datum, tijd & plaats
  2. Registreer je actie hier. Geef een naam aan je actie. Dat kan bijv. de naam van je school zijn, je eigen naam etc.
  3. Je ontvangt een gratis actiepakket ter ondersteuning van je actie met o.a. campagneposters, partyprikkers, ‘dank-visitekaartjes’ en A3-infobladen over het campagnethema.
  4. Aan de slag met bakken, gezelligheid en verkoop.
  5. Stort de opbrengst van de vrije bijdragen op het rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 met mededeling Peace of Cake-actie + ‘naam actie’.
  6. Je krijgt eeuwige dank.