Donorconferentie voor Syrië in Londen: voeg nu de daad bij het woord | Pax Christi Vlaanderen

Donorconferentie voor Syrië in Londen: voeg nu de daad bij het woord

Een internationale coalitie van meer dan dertig ngo’s juicht in een persverklaring de uitkomst toe van ‘Supporting Syria And the Region’, de donorconferentie ten voordele van Syrië en de opvangende buurlanden. Op die conferentie, die plaatshad op 4 februari 2016 in Londen, stonden de deelnemers een aanzienlijke schaalvergroting voor van de humanitaire respons op de crisis in Syrië.

De internationale coalitie van meer dan dertig organisaties uit het middenveld, w.o. ook Pax Christi International,  juicht die ambitie van de vertegenwoordigers toe, maar wijst er tegelijk op dat de werkelijke noden minstens drie miljard dollar meer bedragen dan de op de conferentie beloofde fondsen. De ngo’s prijzen de donoren die ruime fondsen willen uittrekken, maar roepen ook de anderen op om een faire bijdrage te leveren. Voorts moet de veiligheid van de Syriërs zowel in als buiten hun land gegarandeerd worden en moet het geweld in Syrië ophouden, anders komt er geen einde aan het lijden van de Syriërs.

“Al het geld van de wereld kan een kind in zijn bed niet beschermen tegen vatenbommen”, zegt Raed al-Saleh, hoofd van Syria Civil Defence, ook wel de White Helmets genoemd. “Wij moeten er alles aan doen om de willekeurige bombardementen op Syriërs te stoppen, om de mensen te beschermen die belegerd worden en sterven van de honger, die door geweld of bureaucratie geen toegang hebben tot eten, water en onderdak. Wij dringen er bij al diegenen die invloed kunnen uitoefenen op aan om druk te zetten op alle partijen, opdat zij de bepalingen van het internationaal humanitair recht en de bindende resoluties van de VN Veiligheidsraad zouden opvolgen”.

De drie landen die de meeste Syrische vluchtelingen opvangen – Jordanië, Turkije en Libanon – beloven voorts hun arbeidsmarkt open te stellen voor de vluchtelingen en de regelgeving en het investeringsklimaat te verbeteren. “Een miljoen nieuwe banen kunnen hoop bieden voor gevluchte Syriërs en de gastlanden. Werkvergunningen moeten toegankelijk en betaalbaar zijn”, zegt Laurie Lee, directeur van Care International UK. “Dit is een crisis van lange duur. We moeten dan ook zorgen voor duurzaam en behoorlijk werk. Uitbuiting en noodrantsoentjes zijn uit den boze; we weten namelijk dat deze families zonder inkomen een hoog risico lopen op kinderhuwelijken, seksuele exploitatie en kinderarbeid”.

De ngo’s juichen ook de belofte toe van de regeringen om te garanderen dat elk Syrisch vluchtelingenkind en de kinderen in de opvangende landen tegen volgend schooljaar veilig naar school kunnen en degelijk onderwijs krijgen. “Wij kijken ernaar uit om al die kinderen weer op de schoolbanken te krijgen”, zegt Tove Wang, CEO van Save the Children Norway, “maar de internationale gemeenschap kan nog veel meer doen om het onderwijs in Syrië te ondersteunen. 2,1 miljoen Syrische kinderen krijgen momenteel geen onderwijs. Hun scholen worden platgegooid, vernield en bezet op regelmatige basis”.

De ngo’s dringen er tot slot op aan dat de gemaakte beloftes van Londen geïmplementeerd én op een doortastende en transparante manier gemonitord worden, zodat ze leiden tot concrete en goed gecoördineerde acties.

Ondertekenaars: Amnesty International, Badael, Basmeh & Zeitooneh, Baytna Syria, CAABU, CAFOD, Care International, Caritas Lebanon, Center for Victims of Torture, Concern Worldwide, Dawlaty, Doctors of the World UK, International Alert, Islamic Relief, Karam Foundation, Mercy Corps, Norwegian Church Aid, Open Doors UK & Ireland, Oxfam, Pax Christi International, Protection Approaches, Save the Children, Sawa Foundation, Sawa for Development and Aid, Syria Relief and Development, Tearfund, Trocaire, UOSSM, Warchild, Welthungerhilfe, World Vision.

De Verenigde Naties, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Noorwegen en Koeweit traden op als gastheer van deze topconferentie.

Lees de originele (Engelstalige) verklaring.

Meer informatie en documenten over de conferentie op deze pagina.

Foto: DFID/UK Aid/Creative Commons