Doomsday Clock nooit dichter bij middernacht | Pax Christi Vlaanderen

Doomsday Clock nooit dichter bij middernacht

De 'Doomsday Clock' van de Bulletin of Atomic Scientists stond sinds 1953 nooit dichter bij middernacht. De Coalitie tegen Kernwapens, de Belgische tak van Nobelprijswinnaar ICAN, roept België en andere landen op tot nucleaire ontwapening om weg te stappen van de nucleaire ondergang.

De Doomsday Clock is een symbolische klok, ingesteld door de Bulletin of the Atomic Scientists (met wetenschappers van de Universiteit van Chicago) die sinds 1947 aangeeft hoe dicht de mensheid zich bij een door de mens zelf veroorzaakte wereldwijde catastrofe zou bevinden. De klok geeft het aantal minuten voor twaalf - middernacht - weer, waarbij middernacht een voor de menselijke beschaving fatale ramp voorstelt.

Op 25 januari 2018 verschoof de Bulletin de wijzer van de 'Doomsday Clock' naar twee minuten voor 12. Enkel in 1953 kwam ze zo dicht bij middernacht. De wetenschappers wijzen vooral de onhoudbare nucleaire dreiging aan als reden om de klok een minuut dichter te schuiven. “De wereldleiders zijn er in 2017 niet in geslaagd een effectief antwoord te bieden op de aanwezige dreiging van een kernoorlog en de klimaatopwarming. Daardoor hebben zij de veiligheidstoestand van de wereld gevaarlijker gemaakt dan hij vorig jaar was.”, zeggen zij in hun verklaring van 25 januari. Zij noemen de roekeloze uitspraken in een al gevaarlijke nucleaire realiteit bijzonder kwalijk. "Het risico dat kernwapens wereldwijd gebruikt kunnen worden – met opzet of door misrekening – is vorig jaar toegenomen", aldus nog de atoomwetenschappers.

"De Doomsday Clock herinnert er ons opnieuw aan dat we vandaag voor belangrijke keuzes staan: slaapwandelen we verder richting nucleaire ondergang of versnellen we het gevecht voor een kernwapenvrije wereld?", stelt de Belgische Coalitie tegen Kernwapens. 

Onderteken VN-kernwapenverbod

De International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)  ontving in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar inspanningen om een duidelijk kader te creëren dat ons wegleidt van de nucleaire ondergang. In juli 2017 namen 122 VN-lidstaten een historisch verbodsverdrag aan op kernwapens, dat de weg effent voor versnelde nucleaire ontwapening.

Het VN-kernwapenverbod verhoogt de politieke druk op kernwapenstaten, beperkt de mondiale bewegingsvrijheid van nucleaire arsenalen en bemoeilijkt de private financiering van kernwapens. Dit wordt door vriend en vijand erkend. De wetenschappers achter de Doomsday Clock verwezen ook expliciet naar het VN-kernwapenverbod als een positieve ontwikkeling.

België kernwapenvrij

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept de federale regering opnieuw op om eindelijk concrete actie te ondernemen richting kernwapenvrije wereld. Dat betekent ondertekening van het VN-kernwapenverbod, de verwijdering van Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel (zoals gevraagd door het federale parlement) en ervoor zorgen dat nieuwe gevechtsvliegtuigen geen nucleaire capaciteit hebben.

Het is nu letterlijk twee voor twaalf. Hoeveel herinneringen hebben onze leiders nog nodig om in te zien dat een nucleaire ontwapeningsversnelling dringend nodig is?’, besluit de Belgische Coalitie tegen Kernwapens. 

Beatrice Fihn van ICAN op Twitter

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens is een samenwerkingsverband tussen Activisme_be, Agir pour la Paix, CNAPD, Links Ecologisch Forum, Pax Christi Vlaanderen en Vrede vzw. Deze organisaties zijn ook lid van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

Foto: Creative Commons