Een delicate driehoeksverhouding: interreligieuze dialoog | Pax Christi Vlaanderen

Een delicate driehoeksverhouding: interreligieuze dialoog

Midden augustus 2017 publiceert Davidsfonds 'Een delicate driehoeksverhouding - Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar?'

De publicatie van de hand van Jan Van Eycken wil een bijdrage leveren aan de wijze waarop christenen, moslims en joden elkaar zien en wat ze over elkaar in hun respectieve Heilige Schriften kunnen lezen. Daartoe worden bekende en minder bekende elementen aangereikt, traditionele opvattingen en vernieuwende inzichten uitgediept.

Die aanpak belet echter niet dat aan het einde van de lectuur geen uniforme visie kan worden gedistilleerd. Bij de bespreking van bijvoorbeeld het Jozuaboek, het Johannes-evangelie en het Zwaardvers is het duidelijk dat veel onduidelijk blijft en ‘voor interpretatie vatbaar’. Toch doet het boek een poging om controversiële teksten uit de Bijbel en de Koran in hun juiste context te plaatsen. Zo kunnen argumenten van extremisten in de drie betrokken religies doorprikt worden. De presentatie van het ideeëngoed van auteurs met soms tegenovergestelde meningen helpt de lezer een opinie te vormen over de al dan niet bereidheid tot dialoog naar andersgelovigen.

De auteur hoopt dat door zijn onderzoek kritiekloos overgeleverde ideeën kunnen worden genuanceerd of bij de tijd gebracht. Katholieke lezers herinneren zich hoe lang en moeizaam dat proces in het christelijke Westen geduurd heeft. Andere theïstische levensbeschouwingen ontsnappen niet aan die evolutie.

In drie hoofdstukken wordt telkens een van de abrahamitische religies door de scanner gehaald met betrekking tot het al dan niet aanvaarden van andersgelovigen en dialoogbereidheid. Een hele reeks citaten illustreren de theoretische beschouwingen. Na elk deel volgt een historisch document als voorbeeld van toenadering: de toespraak van de paus tot moslims in Casablanca, de Twaalf punten van Berlijn en de Verklaring van Marrakesh. Als overgang tussen de hoofdstukken wordt telkens een beknopte visie gepresenteerd over de samenhang van religies in het algemeen, afkomstig van Hans Küng en Karl Jaspers. Inspirerende bezinningsteksten omkaderen de verschillende delen van het boek.

Auteur Jan Van Eycken is priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel met specifieke opdracht voor interreligieuze dialoog in Brussel.

Illustratie boven: Creative Commons