Een toekomst voor 'onze' Congo | Pax Christi Vlaanderen

Een toekomst voor 'onze' Congo

Op 5 september 2017 verscheen bij MO* een artikel over de toekomst van Congo.

Bij jong en oud heerst er veel pessimisme over Congo. Om het tij te doen keren zijn radicale ingrepen nodig: een mentale renaissance en een wervende visie op een waardige toekomst voor het Congolese volk. Die ommekeer zal van de Congolezen zelf moeten komen.

Nadia Nsayi van Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen (Antwerpen/Brussel), en Pascal Mugaruka van de jongerenbeweging Africa Reconciled (Goma, Congo) schreven hun visie neer in een artikel in MO*.

Lees de volledige bijdrage op MO*.

ZIe ook: MO*talks: Congo, een democratische republiek?, open avond op 13 september 2017.

Foto: Schoolkinderen in Yangambi village, DR Congo/Axel Fassio/CIFOR, mei 2017