Een woord van dank bij het overlijden van Herman Docx | Pax Christi Vlaanderen

Een woord van dank bij het overlijden van Herman Docx

Op 6 maart 2019, in de vroege morgen van Aswoensdag, overleed Herman Docx in het Missiehuis van Scheut in Zuun. Herman was een graag geziene vrijwillige medewerker van Pax Christi Vlaanderen vanaf halfweg de jaren ’80 tot een heel eind in de jaren 2000.

Bij Pax Christi heeft hij zich vooral ingezet voor vredesspiritualiteit en de interreligieuze dialoog voor vrede, ook voor het oecumenisch proces van gerechtigheid, vrede en zorg voor het leefmilieu. Herman werkte een tijdlang als leraar en pastoraal werker in Congo en Kameroen. Vandaar ook zijn aandacht voor ons vredeswerk in en rond Congo en Centraal-Afrika, waarnaar zijn hart en zijn grote interesse blijvend uitging.

Herman bleef zolang hij kon een helpende hand. In zijn laatste jaren als vrijwilliger in het vredeshuis aan de Italiëlei vergezelde hij ons bij elke teamuitstap, was geen vaat hem te veel of geen massaverzending (voor de jaarlijkse Vredesweek bijvoorbeeld) hem te groot. Lang voor de ‘vergeten groenten’ trendy waren, leerde Herman de Pax Christi-medewerkers bietjes eten, zelf- en met liefde gekweekt welteverstaan. Voor een kwinkslag en een vleugje humor was je bij hem aan het juiste adres.

Een tiental jaar geleden hebben we Herman uit handen moeten geven, toen het moeilijker ging met zijn gezondheid. We blijven hem in onze aandacht en ons hart meedragen als een authentiek gelovig en sterk betrokken mens. Pax Christi dankt de Missionarissen van Scheut die aan Herman de kans heeft gegeven om zoveel jaren met onze vredesbeweging mee op weg te gaan. Dank je wel, Herman.

We nemen afscheid van Herman Docx op woensdag 13 maart 2019.
De Verrijzenisliturgie heeft plaats om 10.30 uur in de kapel van de Missionarissen van Scheut, Klein-Bijgaardenstraat 27 A, 1600 Sint-Pieters Leeuw.
Er is mogelijkheid tot groeten in de kapel vanaf 10 uur.