Emoties domineren mens én wereldgebeuren | Pax Christi Vlaanderen

Emoties domineren mens én wereldgebeuren

Emoties en de zware focus op identiteit drijven mens en politiek in de 21ste eeuw. Paul Lansu, senior policy advisor van Pax Christi International, schreef er een essay over.

Onze 21ste eeuw is naast een eeuw van migratie en globalisatie ook een eeuw van nationalisme en vernieuwd zoeken naar identiteit geworden. De strijd om ideologie ten tijde van de 20ste eeuw en vooral ten tijde van de Koude Oorlog (1945-1989) is verworden in een strijd van identiteit. We leven in een tijd om onze ‘identiteit’ te laten gelden, als individu en als natie. We eisen het recht op om uniek te zijn, anders te zijn. Sommigen zijn zelfs bereid ‘slag’ te voeren opdat de ander mij erkent in mijn bestaan.

Lees het volledige essay.

Lees de originele Engelse versie.

Foto: Place de la République, Parijs, 2015/David. B. Young/Creative Commons