Federaal parlement verbiedt inzet killer robots en roept op tot internationaal verbod | Pax Christi Vlaanderen

Federaal parlement verbiedt inzet killer robots en roept op tot internationaal verbod

Op 19 juli 2018 nam het federaal parlement een resolutie aan die de inzet van killer robots door het Belgisch leger verbiedt en oproept tot een internationaal verbodsverdrag. Pax Christi Vlaanderen en de Campaign to Stop Killer Robots verwelkomen deze belangrijke stap vooruit. 

Autonome wapensystemen of ‘killer robots’ kunnen zonder enige menselijke controle mensen doden. Volgens de resolutie zijn “dergelijke wapensystemen een beschaafd land onwaardig en moeten ze verboden worden, liefst wereldwijd door middel van internationale overeenkomsten, maar het verbod op het gebruik ervan door individuele landen kan een krachtig signaal geven naar de anderen en als te volgen voorbeeld dienen.” Het document verwijst ook naar de voortrekkersrol die België in het verleden speelde bij het uitbannen van antipersoonsmijnen en clustermunitie.

De resolutie verbiedt enkel het gebruik van killer robots, maar de tekst laat de deur op een kier voor productie en militair onderzoek. Verschillende leden van de meerderheid maakten tijdens de parlementaire besprekingen echter duidelijk dat de resolutie ook betrekking heeft op productie en onderzoek voor militaire doeleinden:

  • Peter Buysrogge (N-VA) verduidelijkte dat de resolutie 'uiteraard ook de productie van killer robots omvat (...) Verzoek nr. 3 vermeldt duidelijk het verbod van de inzet door Defensie van killer robots in militaire operaties, wat vanzelfsprekend ook de aanschaf en het bezit ervan uitsluit'. 
  • Hendrik Bogaert (CD&V) stelde dat een 'verbod ook de productie en onderzoek en ontwikkeling voor militaire doeleinden uitsluit'. 
  • Richard Miller (MR) formuleerde het als volgt: 'Door in het laatste verzoek de regering op te roepen tot steun voor de ontwikkeling en gebruik van robottechnologie voor burgerdoeleinden, laten de indieners nadrukkelijk verstaan militaire opties uit te sluiten'.

Pax Christi Vlaanderen en onze Nederlandse zusterorganisatie PAX zijn actief lid van de Campaign to Stop Killer Robots, een internationale coalitie van 74 ngo’s uit 31 landen. De afgelopen maanden voerden we intensief beleidswerk om ervoor te zorgen dat het federale parlement zich duidelijk uitsprak tegen killer robots.

We gaven concrete tekstsuggesties, spraken met individuele parlementsleden, namen deel aan parlementaire hoorzittingen, schreven verschillende opiniestukken en contacteerden journalisten. We zorgden er daarnaast voor dat Belgische topwetenschappers zich in december 2017 publiekelijk uitspraken voor een verbod. Op 3 juli 2018 publiceerden we ook een opiniepeiling bij 1.004 Belgen, die aantoonde dat minstens 60 % van de Belgische bevolking een verbod op killer robots wil.

Resolutie 3203/001

Lees ook: België neemt voortrekkersrol op in strijd tegen killer robots

Illustratie: AK Rockefeller/Creative Commons.