Franciscaanse spiritualiteit: Dromen van een nieuwe, verankerde beweging | Pax Christi Vlaanderen

Franciscaanse spiritualiteit: Dromen van een nieuwe, verankerde beweging

Naar aanleiding van de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi, op 4 oktober 2016, schreef de franciscaanse familie een open brief. Daarin roepen zij op om de beweging regionaal mee te verankeren.

TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag doet deze oproep naar aanleiding van haar 5de verjaardag. De oproep is gericht aan medestanders die zich in de franciscaanse spiritualiteit herkennen. Onder meer paus Franciscus, die met zijn pausnaam een huldebetoon aan de heilige van Assisi bracht, heeft in zijn encyclieken de actualiteit van die boodschap van Sint-Franciscus voor onder meer het samenleven en de ecologie beklemtoond.

Lees de open brief

Lees meer over deze oproep in dit artikel op Kerknet