Geen licht zonder schaduw - Creatieweek | Pax Christi Vlaanderen

Geen licht zonder schaduw - Creatieweek

UM4P en detentie: Op creatieweek in de schaduw van Dworp

Begin dit jaar startte U Move 4 Peace Geen licht zonder schaduw, een project omtrent het strafsysteem voor mensen die een delict hebben gepleegd. Wat betekent straffen? Zijn gevangenissen het gepaste antwoord van politiek en samenleving op misdaden en de problematiek errond? Gaat het enkel om straffen, om de maatschappij beschermen? Of is er ook nood aan herstel voor slachtoffers, daders en andere betrokkenen?

Binnen dit project zullen we een participatieve theatervoorstelling creëren om in het najaar over deze vragen in dialoog te treden met burgers. Hiervoor zochten we al acteurs en verzamelden bij diverse betrokkenen getuigenissen en verhalen over de thematiek.

Van 4 tot 10 juni 2018 trokken de acteurs zich terug in verblijfscentrum van Destelheide in Dworp, een dorpje in Vlaams-Brabant, en startten we het creatieproces op.

De groep deed dit onder de deskundige begeleiding van Evan Hastings, een Amerikaanse expert in participatief theater. Hastings woont en werkt intussen een kleine tien jaar in Indië. Hij ontwikkelde er een bijzondere mix van participatief theater, geïnspireerd op Augusto Boal en het lokale en traditionele schaduwtheater. Dat was het begin van ‘Shadow Liberation’.

Met gerichte creatieve opdrachten stimuleerde Hastings in Dworp een weeklang de verhalen en opinies rond de thematiek en de ontwikkeling van esthetische scènes, doorspekt met schaduwspel.

De geselecteerde acteurs kwamen uit zowat alle windstreken van Vlaanderen, elk met hùn ervaringen en bagage. De ‘oefenweek’ legde niet alleen de basis voor de toekomstige voorstelling, zij maakte van de deelnemers aan het project een hechte groep, die er in het verdere verloop van het project helemaal zal voor gaan.

Op het einde van de week volgde een eerste vuurdoop voor de acteurs. Zondag 10 juni 2018 ging het ‘embryo’ van de voorstelling in première, om het stuk af te toetsen bij een publiek. Dat bestond uit mensen uit ons eigen netwerk en uit de omgeving van de acteurs. In de terugkoppeling werd duidelijk dat veel zaken herkenbaar waren en dat de scènes realistisch overkwamen. Anderzijds vond het ‘testpubliek’ dat er wel erg veel elementen in zaten die te snel achter elkaar werden ‘afgevuurd’, waardoor het moeilijk was om alles goed op te nemen. Er moet dus nog heel wat gewikt, gewogen en bijgeschaafd worden…

Van midden augustus tot midden september komt de groep ongeveer tweewekelijks samen om het geheel verder te verfijnen en te repeteren. De volwaardige voorstelling kan dan vanaf begin oktober 2018 geboekt worden. Wij kijken er alvast naar uit! (of)