Geen rechtvaardige oorlog, maar rechtvaardige vrede | Pax Christi Vlaanderen

Geen rechtvaardige oorlog, maar rechtvaardige vrede

In Rome vond van 11 tot 13 april 2016 een conferentie plaats over ‘Geweldloosheid en rechtvaardige vrede’, op initiatief van de Pontificale Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede en Pax Christi International. In een bijdrage voor Kerknet gaat Jan Gruiters, algemeen directeur van PAX Nederland, in op het thema van de conferentie.

Jan Gruiters spreekt in zijn bijdrage het beeld tegen dat dit op het eerste gezicht een nogal 'wereldvreemd' initiatief zou zijn. "Het pleidooi voor een rechtvaardige vrede moet misschien vooral begrepen worden als een oproep veel meer aandacht te besteden aan het (preventief) aanpakken van de grondoorzaken van gewapende conflicten en aan het opbouwen van een inclusieve en rechtvaardige vrede", zegt Gruiters.

Hij vindt de oproep van de conferentiegangers voor een nieuwe encycliek over geweldloosheid en rechtvaardige vrede precies getuigen van realiteitszin: "We moeten immers onder ogen zien dat de humanitaire catastrofe in het Midden-Oosten nauw verbonden is met militaire interventies en dat terreur een wraakmachine is die door oorlog en onrecht wordt gevoed. Het is kortom de hoogste tijd voor een andere, geweldloze aanpak op weg naar een rechtvaardige vrede.", aldus nog Gruiters.

Lees de volledige bijdrage op Kerknet.

Lees ook: Oproep van de internationale vredesbeweging aan de Kerk: zet de evangelische geweldloosheid centraal

Op de foto: co-voorziiters van Pax Christi International Kevin Dowling en Marie Dennis, met in hun midden algemeen secretaris Greet Vanaerschot, bij kardinaal Turkson van de Pontificale Raad (in Rome, 12 april 2016)