Goede politiek in dienst van de vrede | Pax Christi Vlaanderen

Goede politiek in dienst van de vrede

In zijn vredesboodschap voor 1 januari 2019 reikt paus Franciscus een reflectie aan over wat echte politiek is in dienst van de vrede: een waarachtige politiek die steunt op respect voor het recht en eerlijke dialoog.

De vredesboodschap van paus Franciscus voor 1 januari 2019 begint met de woorden uit het evangelie: “Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: ‘Vrede voor dit huis!’ De paus voegt eraan toe: “Het huis dat Jezus bedoelt, is elk gezin, elke gemeenschap, elk land, elk continent in hun eigenheid en in hun geschiedenis. De vrede is zowel bedoeld voor elke mens zonder onderscheid en zonder discriminatie, als voor ons ‘gemeenschappelijk huis’, de planeet waar God ons heeft geplaatst om te leven en waarvoor we met heel veel aandacht zorg moeten dragen.”

Gezien de situatie waarin de wereld zich bevindt, reikt de pauselijke vredesboodschap een reflectie aan over wat echte politiek is in dienst van de vrede. Burgers en politici worden aangemoedigd niet mee te doen met een discours van angst, vreemdelingenhaat, wantrouwen en racisme. Waarachtige politiek in dienst van vrede steunt op respect voor het recht en eerlijke dialoog. Ook ongecontroleerde verspreiding van wapens gaat niet samen met het streven naar echte vrede en samenhorigheid.

Vrede is het resultaat van een groot politiek project én de vrucht van een vernieuwing van hart en geest. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die 70 jaar bestaat, blijft daarbij een kompas. Paus Franciscus verwijst ook naar wat de Vietnamese kardinaal François-Xavier Nguyen Van Thuân schreef in een eigen soort zaligsprekingen: “Gelukkig de politicus die de waarde van zijn opdracht goed beseft en geloofwaardig is. Gelukkig de politicus die werkt voor het algemeen welzijn en niet voor eigen voordeel. Gelukkig de politicus die trouw en coherent blijft en eenheid tot stand brengt. Gelukkig de politicus die zich inzet voor radicale verandering, die kan luisteren en niet bang is.” (Jo Hanssens)

Lees de volledige boodschap (in het Engels, Frans, Duits etc.)

Foto: Creative Commons