Hart boven Hard zet grondwetsartikel 23 in het licht | Pax Christi Vlaanderen

Hart boven Hard zet grondwetsartikel 23 in het licht

Ambassadeur voor de Vrede Hart boven Hard zet, samen met het Franstalige Tam Tam, de komende maanden Artikel 23 van de grondwet in het licht.

Dat artikel zegt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Hart boven Hard en Tam Tam willen immers dat de verkiezingen van 26 mei 2019 over onze basisrechten gaan. Waar heeft elk mens eigenlijk recht op in België, los van inkomen of achtergrond? Daarom hebben Hart boven Hard en Tam Tam een enquête opgesteld, die ze door zoveel mogelijk mensen willen laten invullen. ZIj vragen daarvoor even wat van jouw tijd om de enquête in te vullen. Je kan het bekijken als een stemformulier. Alleen breng je hier een stem uit voor concrete voorstellen in plaats van een kopstem.

Je vindt de enquête op www.art23.be.

Op basis van de resultaten van de bevraging zullen 6 concrete eisen geformuleerd worden, die in de Hart boven Hard-campagne naar de federale verkiezingen toe naar voor zullen komen. Dit worden ook de speerpunten van de Mars voor de grondrechten op 12 mei 2019. Op die dag wil Hart boven Hard met talloze organisaties en tienduizenden burgers samen op straat komen voor een menswaardig beleid.

lijst 21