Herbekijk webinar: 'De kracht van Fratelli tutti - inspiratie en opdracht tot vrede vandaag' | Pax Christi Vlaanderen

Herbekijk webinar: 'De kracht van Fratelli tutti - inspiratie en opdracht tot vrede vandaag'

Paus Franciscus ondertekende op 3 oktober 2020 zijn derde pauselijke rondzendbrief. De encycliek ‘Fratelli tutti’ is een brief over vriendschap en broederschap. Wat zegt deze brief over vrede? Welke plaats kunnen dialoog, herstel en vergeving innemen in ons leven? Bestaat een ‘rechtvaardige oorlog’?

Johan Verstraeten, prof. em. theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven en voorzitter Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede geeft heldere en toegankelijke duiding.

Wat betekent deze encycliek in de dagelijkse praktijk? Hoe ga je om met conflict, onrecht en geweld op je pad? En hoe vertaal je dat oog in oog met internationale gewelddadige conflicten?

Annemarie Gielen, al sinds 1995 actief in Pax Christi, brengt een getuigenis met concrete praktijkvoorbeelden vanuit haar jarenlange ervaring met vredesactivisme in België en diverse conflictgebieden.

Dit webinar kadert in de jaarlijkse studiedag georganiseerd door de Werkgroep Vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen.

Herbekijk de webinar

Wil je concrete inspiratie waarbij je zelf dieper ingaat op de betekenis van deze encycliek in je eigen leven? Het digitaal bezinnend aanbod krijg je vanaf 21 september in je mailbox. Het is stof tot reflectie, gesprek, gebed en meditatie ondersteund door muziek, woord en beeld rond het thema ‘Uitgedaagd door de ander’.

Ik schrijf me in!