'Het klimaat verandert ook mij' | Pax Christi Vlaanderen

'Het klimaat verandert ook mij'

Op 5 oktober 2015 overhandigde Ecokerk een klimaatdossier aan minister Joke Schauvliege, met het oog op de COP21, de grote VN-klimaatconferentie die plaatsheeft van 30 november tot 11 december 2015 in Parijs. Het klimaatdossier en eisenpakket van de christelijke solidariteitsorganisaties en hun internationale netwerken is een samenvatting van de klimaatdossiers van CIDSE (het internationaal netwerk van Broederlijk Delen), Caritas Internationalis en Pax Christi International. Annemarie Gielen, algemeen secretaris van Pax Christi Vlaanderen, en Paul Lansu, senior policy advisor bij Pax Christi International, woonden de ontmoeting met de minister bij.

In het dossier neemt Ecokerk de verdediging op van de rechten van de armsten, die het meest getroffen worden door klimaatverandering, en er het minst toe bijdragen. Het brengt deze volledig scheefgetrokken realiteit onder de aandacht van zowel nationale en internationale instellingen als van de ondernemerswereld. Zij worden uitgedaagd om maatregelen te nemen en te handelen ter bevordering van mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling. De processen van armoedebestrijding en het afremmen van de klimaatverandering zijn zeer sterk met mekaar verbonden en hun succes is wederzijds afhankelijk van elkaar.

Samen met het dossier overhandigde de delegatie ook een bundel met een groot aantal getuigenissen over de verandering van het klimaat aan de minister. De getuigenissen komen van mensen uit het middenveld, de academische wereld, het onderwijs, de kerk en van individuele mensen die uiting geven aan hoe zij m.b.t. het klimaatthema denken én ageren.

Na de overhandiging volgde er een rondetafel met de minister, over de klimaateisen in het dossier.

Lees ook:

Een aantal foto’s van de overhandiging vind je op deze pagina

Pax Christi Vlaanderen en Ecokerk brengen eind oktober 2015 een boek uit bij Uitgeverij Halewijn: ‘Het klimaat verandert ook mij – Over ecologie, rechtvaardigheid en vrede’.

Op 29 november 2015, daags voor de klimaatconferentie, trekt een grote klimaatmars door de straten van Parijs. Wie wil meestappen kan inschrijven op de Climate Express, en bijv. aansluiten bij Broederlijk Delen.