Actueel

Huldiging nieuwe Ambassadeurs voor de vrede - 10 december 2015

 Op donderdag 10 december 2015, Internationale Dag van de Mensenrechten, worden de nieuwe Ambassadeurs voor de vrede van Pax Christi Vlaanderen in de bloemen gezet in de Keldermanszaal in het stadhuis van Mechelen. De nieuwe vredesambassadeurs zijn Johan Swinnen en zijn echtgenote Mieke Standaert en de burgerbeweging Hart boven Hard.

Johan Swinnen had een lange diplomatieke loopbaan in Burundi, Rwanda en Congo. Tijdens zijn ambassadeurschap in Rwanda en Congo speelde België een voortrekkersrol in de internationale gemeenschap. In Rwanda leverde Swinnen vóór het uitbreken van de genocide grote inspanningen om het vredesproces op de rails te houden. In Congo was hij één van de internationale trekkers van het vredesproces dat leidde tot de eerste democratische verkiezingen in 2006. Sinds zijn pensionering zet hij als ere-ambassadeur zijn engagement met veel vuur verder. Politiek, middenveld en universiteiten doen een beroep op zijn expertise en ervaring op het vlak van conflictpreventie, vredesopbouw en democratisering in Centraal-Afrika. Via interviews, publicaties, lezingen en debatten blijft hij een betekenisvolle bijdrage leveren aan het debat over het Belgisch Afrikabeleid. Sinds april 2015 is Johan Swinnen voorzitter van IPIS (International Peace Information Service).

Het engagement van Johan Swinnen steunt ook in grote mate op zijn echtgenote Mieke Standaert. Veel mensen die in en rond Congo werkten of nog werken hebben vanuit de werksituatie geregeld contact gehad met beiden. Mieke stond voor meer dan 100% achter het werk van haar man, die een aantal zeer problematische dossiers heeft gehad. Zij kon in moeilijke en delicate situaties een verfijnd evenwicht brengen tussen het zakelijke en menselijke aspect binnen de diplomatieke wereld. Mieke steunde ook veel sociale projecten en bezocht regelmatig verschillende sociale centra in Kinshasa en in het binnenland van Congo.

De burgerbeweging Hart boven Hard bracht op een jaar tijd duizenden burgers samen die zich door de band misschien niet makkelijk laten samenbrengen. De beweging groeide uit de samenwerking van een aantal kunstenaars en mensen uit de sociale sector. Op initiatief van cultuurjournalist Wouter Hillaert en uitgever Hugo Franssen werkten burgers en vertegenwoordigers uit diverse sectoren samen om een gezamenlijk, positief antwoord te bieden op de harde maatregelen en de koele cijfers die in de officiële beleidsplannen naar voor werden geschoven. Dat resulteerde in een alternatieve septemberverklaring, die oproept tot een warmere en meer solidaire samenleving. De verklaring werd door 17.000 burgers en bijna 1500 organisaties ondertekend. Op 29 maart 2015 lieten 20.000 betogers hun stem en hun tien hartenwensen (voor solidariteit, waarde boven winst en zuurstof voor mensen) luid klinken in een uitgeregende maar des te kleurrijke en moedgevende Grote Parade door Brussel.

Nicolas Mortelmans luistert de viering muzikaal op, op sitar en gitaar.

Keldermanszaal Stadhuis Mechelen, Grote Markt 20, Mechelen
Aanvang: 19 u.

Graag aanmelden bij karin.seberechts@paxchristi.be