International Peace Award voor indiaanse milieu- en rechtenbeweging | Pax Christi Vlaanderen

International Peace Award voor indiaanse milieu- en rechtenbeweging

Op zondag 29 oktober 2017 reikte Pax Christi International in het Istituto Maria SS. Bambina in Rome de jaarlijkse Peace Award uit aan de Mexicaanse organisatie ZODEVITE.

ZODEVITE is een beweging van de indiaanse Zoque-bevolking uit zuidelijk Mexico, die ijvert voor de bescherming van het leefmilieu in de regio. De beweging maakt deel uit van het grotere MOVEDITE, een platform van inheemse bevolkingsgroepen die de voorbije jaren geweldloos campagne voerden om een einde te maken aan fracking, oliewinning en mijnbouw in zuidelijk Mexico.

ZODEVITE organiseert geweldloze protestacties tegen de winning van koolwaterstoffen en mijnprojecten in de gemeente Tecpatán, samen met Pax Christi-lidorganisaties FRAYBA (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas) en SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz, een internationale organisatie die de mensenrechten in de regio monitort).

Lees hier de speeches van Pax Christi International-co-voorzitters Marie Dennis en Kevin Dowling (beide in het Engels) en van Mikeas Sanchez Gomez (in het Spaans en het Zoque), die de prijs in ontvangst nam.

Op deze pagina op de Pax Christi International-site vind je meer video- en fotomateriaal en toespraken.

Lees ook het MO*-artikel: Inheemse Zoque uit Mexico: ‘Voor jullie luxe betalen wij een prijs’


Een delegatie van de ZODEVITE-beweging nam op 31 oktober 2017 deel aan een panelgesprek over de extractieve industrie in Latijns-Amerika, en de impact ervan op de lokale gemeenschappen. Het gesprek werd georganiseerd door Pax Christi International, CIDSE en COMECE in Brussel.

Je kan de volledige 'panel discussion' volgen op YouTube. Klik hier voor deel 1. Vanaf deze pagina kan je ook de volgende delen bekijken.

De Peace Award werd in het leven geroepen in 1988 en wordt gefinancierd door het kardinaal Bernardus Alfrink Vredesfonds. Dit fonds lauwert individuen en organisaties die werken aan en pleiten voor vrede, rechtvaardigheid en geweldloosheid in alle uithoeken van de wereld.