Internationale campagne tegen kernwapens wint Nobelprijs voor de Vrede | Pax Christi Vlaanderen
|
6 oktober 2017

Een enorme opsteker voor alle campaigners wereldwijd

Tags

Internationale campagne tegen kernwapens wint Nobelprijs voor de Vrede

Het Nobelcomité in Oslo kende de Nobelprijs voor de Vrede 2017 toe aan de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

ICAN is een platform van 468 partnerorganisaties in 101 landen, dat ijvert voor de totale eliminatie van kernwapens, de grootste massavernietingswapens van deze tijd. Pax Christi International stond mee aan de wieg van ICAN, en Pax Christi Vlaanderen sloot, samen met enkele andere leden van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens, in 2012 aan bij het platform.

Pax Christi Vlaanderen is erg blij met de toekenning van de prijs: het is enorme opsteker voor alle campaigners overal ter wereld. In de jaren '70 en '80 kwamen grote groepen verontwaardigde burgers de straat op, met als hoogtepunt voor België de manifestatie van oktober 1983. Zonder resultaat: in Florennes werden kruisrakketten opgesteld, in Kleine Brogel liggen ook nu nog 10 tot 20 kernbommen die elk 10 keer de vernietigingskracht hebben van de bommen op Hiroshima en Nagasaki. Dertig jaar lna de grooste massademonstratie in België, in oktober 2013, zette de Belgische Coalitie tegen Kernwapens opnieuw een manifestatie op en startte het een doorgedreven campagne op in het kielzog van het internationale netwerk van ICAN. Time to Go! was de leuze. Want ondertussen besefte men over de hele wereld dat organisaties die streefden naar kernontwapening er in hun eentje niet zouden geraken. Daarom werd in 2007 de internationale campagne opgestart, met o.a. Pax Christi International als één van de oprichters. 

Een mijlpaal in het bestaan van ICAN was uiteraard het bereiken van een VN-verdrag dat kernwapens verbiedt. Dat verdrag werd op 7 juli 2017 in New York gestemd door een grote meerderheid van VN-lidstaten. Het ligt sinds 20 september 2017 ter ondertekening bij de VN: tot nu toe tekenden al 53 landen en 3 ratificeerden. De VS en de rest van de NAVO-landen laten het verdrag voorlopig links liggen en zien dit zelfs als een negatieve evolutie.

ICAN voert campagne om meer vaart te zetten achter de non-proliferatiebeloftes van de kernwapenstaten. Die tekenden in 1970 wel het Non-proliferatieakkoord, maar zijn bijzonder schoorvoetend wat betreft de afbouw en al zeker het verbod op kernwapens. In tijden waarin het regime van Noord-Korea en de regering Trump met kleurrijke taal en veel spierballengerol tegenover elkaar staan, telt de wereld nog altijd meer dan 15.000 kernwapens. Een twintigtal daarvan staan opgesteld in Kleine Brogel.