Jaar van de barmhartigheid: Pax Christi International roept op tot solidariteit | Pax Christi Vlaanderen

Jaar van de barmhartigheid: Pax Christi International roept op tot solidariteit

Het wereldwijde vluchtelingenvraagstuk vormt één van de grote uitdagingen voor het Jaar van Barmhartigheid van de katholieke Kerk.

Het huidige migratiebeleid staat haaks op de sociale leer van de Katholieke Kerk. Dat is door de geschiedenis heen wel vaker zo geweest. Zo lag kerkasiel bijv. altijd al gevoelig bij politici. Migratie heeft zijn Bijbelse wortels. “Verwelkom de vreemdeling” staat er in het boek Leviticus 19:34. Vele christenen zijn gastvrij tegenover “de ander”. Samen onderweg in een cultuur van gastvrijheid en solidariteit: dat is het delen van compassie.

Het beleid van vele politici en regeringen in Europa aangaande mensen die op de vlucht zijn voor geweld, vervolging en oorlog, heeft weinig oog voor de menselijke waardigheid.

Daarom roept Pax Christi International op om te blijven hameren op de structurele realiteit van de migratiestromen. De internationale vredesbeweging stelt dat er meer politieke energie moet gaan naar de oorzaken van migratie: armoede, burgeroorlog, uitsluiting, verplichte verplaatsingen. De huidige situatie kan, in de diepte, keren door solidariteit, ontwikkelingssamenwerking, internationale wederzijdse afhankelijkheid en een rechtvaardige verdeling van de goederen. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat het een tragedie blijft wanneer één enkel mensenleven verloren gaat.