Jaklin Laporte: de pestjuf op Radio 1 | Pax Christi Vlaanderen
|
1 februari 2016

Ik hou niet van het woordje ‘pesten’... Want op het moment dat een leerkracht een kind bekijkt als een ‘pester’ of een ‘gepeste’, zijn we eigenlijk al bezig met dat kind in een hokje te duwen, een etiket te geven.

Jaklin Laporte: de pestjuf op Radio 1

Op de vooravond van de Vlaamse Week tegen Pesten, sprak het Radio 1-programma Bonus met Jaklin Laporte. Jaklin doceert aan de lerarenopleiding van de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen en gaf jarenlang les op de lagere school Drakenhof in Deurne. Het was als leerkracht aan de lagere school dat zij, samen met haar directeur en een aantal collega’sn twee keer per week tijdens de middagpauze de deuren openzette voor kinderen die problemen wilden aankaarten. De focus lag daarbij vooral op het ‘luisteren’ naar die kinderen. Ondertussen zijn er op Drakenhof tien leerkrachten die zich specifiek hiermee bezighouden. Met die ervaringen op zak schreef Jaklin als ‘pestjuf’ een aantal publicaties die als handvat kunnen dienen voor gesprekken met kinderen.

“Ik hou niet van het woordje ‘pesten’, zegt Jaklin. “Want op het moment dat een leerkracht een kind bekijkt als een ‘pester’ of een ‘gepeste’, zijn we eigenlijk al bezig met dat kind in een hokje te duwen, een etiket te geven. Wij fixeren ons niet op het kind zelf, maar op het gedrag. Dus als een kind een gedrag stelt dat niet OK is – bijvoorbeeld heel hard in de oren van een ander kind roept of vaak andere kinderen omver duwt, dan gaan wij met dat kind een gesprek aan. Dan zeggen wij aan dat kind: ‘Kijk, ik wil met jou een gesprek hebben over dat gedrag – dat roepen of duwen – voor de rest ben je OK’. De nadruk ligt dus op dat gedrag, niet op het kind. Er is pas een probleem als het kind een probleem vindt… Ons uitgangspunt is dat de oplossing van elk probleem al in het kind zelf zit. Wij moeten alleen de juiste vragen stellen en zo die oplossing samen met dat kind mee naar boven halen. Wij zeggen niet: ‘Wat jij hier doet, kan niet! Stop daarmee!’. Wij vragen: ‘Wat denk je daar nu zelf van?’. Je moet het kind er zelf over laten nadenken.”

Jaklin is geen onbekende voor Pax Christi Vlaanderen: zij geeft in het vredeshuis geregeld sessies in het ‘hulpverlenend gesprek’ en is lid van de algemene vergadering. In 2013 kreeg zij de titel van ‘Ambassadeur voor de vrede’.

Herbeluister het gesprek via deze link.

Meer info op de website van Jaklin.