Justitieel Welzijnswerk zet zijn bureau in Café Winket | Pax Christi Vlaanderen

Justitieel Welzijnswerk zet zijn bureau in Café Winket

'Naastbestaanden en gedetineerden leven vaak naast elkaar uit zorg voor de ander. JWW probeert deze twee werelden te verbinden.'

Begeleiding Justitieel Welzijnswerk richt zich naar gedetineerden en hun context. Ze leggen de focus op het versterken van de eigen krachten en mogelijkheden van de cliënt en de naastbestaanden, zowel binnen als buiten de gevangenismuren. We vertrekken vanuit de hulpvraag en ondersteunen de gedetineerde en zijn directe sociale omgeving bij het zoeken naar oplossingen die het welzijn doen toenemen, de detentieschade doen verminderen en het herstel bevorderen met zichzelf, de context en de maatschappij.

Het team biedt begeleiding in een penitentiaire context aan op vraag van de gedetineerde en zijn naastbestaanden.

Open kantoor in Café Winket

Medewerkers van Justitieel Welzijnswerk zijn aanwezig in Café Winket op onderstaande momenten. Ze staan open voor al jouw vragen en bezorgdheden.

  • Donderdag 28 april van 13 tot 17 u.
  • Woensdag 4 mei van 14 tot 19 u.
  • Dondag 5 mei van 14 tot 17 u.
  • Vrijdag 6 mei van 14.30 tot 19 u.
  • Donderdag 12 mei van 14 tot 17 u.
  • Woensdag 18 mei van 14.30 tot 19 u.
  • Donderdag 19 mei van 14 tot 17 u.
  • Vrijdag 20 mei van 14 tot 19 u.