Kardinaal Turkson roept op tot grondige hervorming van de VN | Pax Christi Vlaanderen

Kardinaal Turkson roept op tot grondige hervorming van de VN

Kardinaal Peter Turkson, verantwoordelijke in het Vaticaan voor Vrede en Integrale menselijke ontwikkeling, roept op tot een grondige hervorming van de Verenigde Naties.

Kardinaal Turkson deed die uitspraak in een gesprek met een Italiaans tijdschrift. “De VN is van ongemeen belang om de positieve effecten van de globalisering te versterken” en de negatieve impact in te dammen, zegt Turkson. De VN moet niet alleen een plenum zijn waarin alle staten vertegenwoordigd zijn, zij moet daarnaast ook de transnationale organisaties uit de civiele maatschappij vertegenwoordigen.

De kardinaal deed zijn oproep tot ingrijpende hervorming vooral met het oog op het migratievraagstuk. “Wie de schattingen van de Wereldbank en cijfers van binnenlandse verplaatsing van de afzonderlijke landen zelf bekijkt, komt tot de constatatie dat een miljard mensen vandaag verplaatst of op de vlucht is. Dat is een zevende van de wereldbevolking. Alleen een supranationale structuur kan een wereldvraagstuk van die orde aanpakken."

Turkson waarschuwde de westerse landen voor een emotionele lezing van het migratiefenomeen, voor nationalistische reflexen en een neurotische aandacht voor veiligheidsbeleid. “Zowat 85 % van de asielzoekers wordt opgevangen in de armste landen en ontwikkelingslanden”, zegt de kardinaal.

Hij had voorts ook scherpe woorden voor de enorme militaire uitgaven in de ontwikkelde landen. “Zij zijn medeverantwoordelijk voor conflicten en oorlogen”, zei hij. “Die uitgaven overstijgen bovendien veruit de budgetten die worden uitgetrokken voor ontwikkelingssamenwerking.” “Als we eerlijk zijn, kunnen we niet anders dan toegeven dat we geen landen kunnen destabiliseren via invasies, de wapenhandel almaar aanzwengelen, onrecht door de vingers zien, hele bevolkingsgroepen vernederen, onmogelijke handelsakkoorden opleggen en dan komen klagen dat er te veel asielzoekers en migranten zijn!”.

Peter Turkson klaagde ten slotte ook 'de dodendans rond de atoombom‘ aan, en riep op tot een internationaal verbodsverdrag op kernwapens. Daarover lopen van 16 juni tot 7 juli 2017 onderhandelingen op VN-niveau in New York. 132 staten nemen hieraan deel, maar België en het gros van de NAVO-landen zitten niet mee aan tafel. De kardinaal noemt het feit dat alle bestaande massavernietigingswapens onderhevig zijn aan internationale conventies, behalve kernwapens, ‘een grove anomalie’.

Bronnen: Kerknet en Radio Vatikan, 16 juni 2017.

Foto: Pax Christi International (april 2016)