Ken jij ze al, de Conflixers? | Pax Christi Vlaanderen

Ken jij ze al, de Conflixers?

Zoals te lezen valt op de website van de Vlaamse Scholierenkoepel zijn Conflixers leerlingen die op hun eigen school bemiddelen en elkaar ondersteunen waar nodig. Conflicten en ruzie komen voor in elke school, maar veel leerlingen vinden dat er nog altijd te weinig wordt gedaan om het welzijnsklimaat op scholen te verbeteren. Zo stelt ook Emiel Lenaert (16 jaar), vertegenwoordiger van de Vlaamse Scholierenkoepel die het dossier 'pesten' opvolgt, in een interview in het tijdschrift van het ACV en COV, het verbond van christelijke onderwijzers (basis, 16 januari 2016).

Minister Crevits heeft in februari 2015 al haar steun uitgesproken voor peer mediation of leerlingenbemiddeling, een methode die ook de VSK naar voor schuift.

Wil je meer weren over de Conflixers, klik dan op deze link.

Wil je meer weten over peer mediation, kijk dan op onze webpagina met tevens een concreet vormingsaanbod tijdens de Week tegen Pesten.