Krimpende ruimte voor niet-gouvernementele organisaties | Pax Christi Vlaanderen

Krimpende ruimte voor niet-gouvernementele organisaties

In september 2018 bracht de Policy Working Group een rapport uit over de Israëlische organisatie NGO Monitor: ‘Shrinking Space – NGO Monitor: Defaming human rights organizations that criticize the Israeli occupation’. Pax Christi Vlaanderen vraagt met deze samenvatting van het rapport ademruimte voor de organisaties die in Israël en Palestina opkomen voor de toepassing van de mensenrechten.

De Policy Working Group (PWG) is een collectief van Israëlische ex-diplomaten, academici en anderen, die pleiten voor een transformatie van de relaties tussen Israël en Palestina, van bezetting tot co-existentie, gebaseerd op een tweestatenoplossing. Voorzitter is voormalig Israëlisch ambassadeur in Zuid-Afrika Ilan Baruch.

PWG bracht het rapport ‘Shrinking Space – NGO Monitor: Defaming human rights organizations that criticize the Israeli occupation’ uit om NGO Monitor in zijn ware gedaante te tonen. NGO Monitor beweert immers een onafhankelijke organisatie te zijn die andere ngo’s met een mensenrechtenagenda in de Arabisch-Israëlische context observeert en taxeert op hun transparantie en aansprakelijkheid. NGO Monitor is allesbehalve onafhankelijk. In 2002 werd het opgericht binnen de schoot van de conservatieve denktank JCPA (Jerusalem Center for Public Affairs), om in 2007 als zelfstandige organisatie verder te gaan. NGO Monitor ondersteunt en verdedigt de bezetting en de controle door Israël van de Palestijnse gebieden De organisatie is een verlengstuk van de Israëlische overheid, met als enig doel de werking van kritische mensenrechtenorganisaties te kortwieken en te ondermijnen.

Hieromtrent schreef de Duitse denktank Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in haar publicatie van januari 2018: “ … de goed georkestreerde inspanningen om de vrije-liberale-ruimte in te perken, die de Israëlische politiek kenmerkt met haar ‘onvrij, religieus-nationalistische en antimensenrechten ideaal’, lijkt de bovenhand te halen.” SWP onderkent drie strategieën die nationalistische organisaties in Israël gebruiken om de positie van de mensenrechtenorganisaties te ondermijnen:

1.         mensenrechtenorganisaties worden in een adem genoemd met terroristische organisaties om hen in diskrediet te brengen;

2.         mensenrechtenorganisaties wordt het zwijgen opgelegd door de instellingen die sprekers uit hun middens uitnodigen in een slecht daglicht te plaatsen;

3.         de fondsen die de mensenrechtenorganisaties nodig hebben om hun werking te financieren, worden afgesneden.

Zo is NGO Monitor de koploper in het ondersteunen van de Israëlische overheid om hun politiek betreffende de bezette Palestijnse gebieden te rechtvaardigen. Dat is hun allesoverheersende doelstelling. De tijd is rijp om NGO Monitor te monitoren, zo vindt PWG. En Pax Christi Vlaanderen kan dat alleen maar beamen, omdat het zelf al herhaaldelijk werd aangevallen door NGO Monitor.

Het rapport maakt duidelijk dat NGO Monitor gelinkt is aan de Israëlische overheid. Zo zijn verschillende stichters, adviseurs en bestuursleden mensen uit Israëlische regerings- en legerkringen. Ze kiezen vooral die organisaties uit die gesteund worden vanuit de VS, maar NGO Monitor ontvangt zelf haar grootste giften uit de VS: ze onttrekken zich aan de transparantie die ze vragen aan andere organisaties en verspreiden misleidende, tendentieuze en zelfs valse informatie die gepresenteerd wordt als diepgaand feitenonderzoek. De SWP publicatie ‘The rise of ‘Bad Civil Society’ in Israel’ geeft suggesties voor wat zou kunnen en moeten gebeuren om de krimpende ruimte voor mensenrechtenorganisaties te verruimen:

-         donoren mogen niet in de val trappen van nationalistische Israëlische organisaties die mensenrechtenorganisaties ervan beschuldigen bescherming te bieden aan of samen te werken met terroristen;

-         leidinggevende democratische landen zouden openlijk kritiek moeten geven op het ondermijnen van het werk van mensenrechtenorganisaties in Israël en Palestina door valse beschuldigingen en ze zouden ook politieke druk moeten uitoefenen om de waarden van democratie, fundamentele vrijheden en mensenrechten te verdedigen;

-         Europese overheden en donoren zouden Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties en andere Civil Society Organizations (CSOs) moeten uitnodigen om deel te nemen aan evenementen in Europa en elders. Zo tonen ze hun steun, legitimeren ze hun activiteiten ter plaatse en openen ze wegen om informatie en kennis te laten circuleren;

-         de Westerse media zouden meer aandacht moeten besteden aan de activiteiten die ontplooid worden door de ngo’s en mensenrechtenorganisaties in Israël en Palestina.

Pax Christi Vlaanderen zal deze aanbevelingen overmaken aan de relevante beleidsactoren.

Foto: Michael Swan/Creative Commons