In kwetsbaarheid groeit de kracht van weerbaarheid | Pax Christi Vlaanderen

In kwetsbaarheid groeit de kracht van weerbaarheid

Op 10 juli 2018 had in de benedictijnenabdij van Zevenkerken de jaarlijkse vormingsdag plaats, georganiseerd en samengesteld door de werkgroep Vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen.

Vrijwilligers en sympathisanten luisterden naar uiteenzettingen van voorzitter Hildegarde Vansintjan, de Duitse sociaal-pedagoge Nadja Palombo, Barbara Mertens en Willy en Lut Vandamme-Wouters. Het accent lag deze keer op het omgaan met lijden en verlies, en hoe uit kwetsbaarheid een ongelooflijke kracht tot geweldloos verzet kan ontstaan.

Kerknet vatte de vormingsdag mooi samen. Lees hun verslag op deze pagina.

Foto 1: Hildegarde Vansintjan, Nadja Palombo en Bie Reynaert
Foto 2: Willy Vandamme en Lut Wouters, Barbara Mertens