Lesmateriaal - Sporen van kolonisatie | Pax Christi Vlaanderen

Lesmateriaal - Sporen van kolonisatie

Via dit project van Studio Globo worden je leerlingen uitgedaagd om het koloniale verleden kritisch te verkennen en van daaruit het heden beter te begrijpen.

Ze maken via vijf lesactiviteiten met diverse werkvormen kennis met de sporen van het koloniaal verleden. Via het lesmateriaal denken de kinderen na over hoe we beter kunnen samenleven. Pax Christi ondersteunde dit project met inhoudelijke expertise van collega Nadia Nsayi.

Verloop

Een onverwerkt verleden

Leerlingen maken kennis met een aantal acties vandaag. Uit die acties blijkt de verontwaardiging over racisme en koloniaal denken vandaag. Die denkpatronen zijn sporen uit het koloniaal verleden. De leerlingen reflecteren hierop en stellen de vraag: welke geschiedenis zit hier achter?

Op onderzoek naar een koloniaal verleden

 Om het heden beter te begrijpen, gaan de kinderen op onderzoek naar het verleden. Ze ontdekken wat koloniseren betekent en gaan via vier leerpaden – macht, rijkdommen, gedachtegoed en wetenschap – op verkenning door de tijd. Die leerpaden bieden via foto's en filmfragmenten inzicht in verschillende perspectieven. Achteraf concluderen ze dat kolonisatie meer omvat dan enkel de politieke macht.

De macht van het beeld

Leerlingen onderzoeken in groepjes beeldmateriaal, reclame, strips, kinderboeken en films, van vroeger en nu. Ze reflecteren in groep op het beeld dat gegeven wordt van mensen met een zwarte huidskleur. Hiermee onderzoeken ze patronen in discriminerende afbeeldingen en beeldvorming: zijn er vandaag nog sporen van kolonisatie in de beeldvorming over mensen met een zwarte huidskleur?

Gebrek aan vrijheid

Via een spelvorm ervaren de leerlingen het verschil in vrijheid tussen Europeanen, Congolezen en évolués in Elisabethstad van 1954. Ze leggen in de nabespreking de link naar (on)vrijheid vandaag.

Dekoloniseer je mee?

Vandaag leven er in België heel wat mensen met migratieachtergrond uit Congo, Rwanda en Burundi. Zij zetten vaak acties op. Aan de hand van hun getuigenissen ontdekken leerlingen hun migratieverhaal, maken ze kennis met het begrip 'dekoloniseren' en hun droom voor de samenleving. Daarna formuleren de leerlingen zelf hun eigen wens voor de samenleving.

Praktisch

Het lesmateriaal (digitaal en te printen) is gratis beschikbaar op de website sporenvankolonisatie.studioglobo.be. Je vindt er ook interessante achtergrondinformatie en actua. Het bestaat uit 5 lesactiviteiten (totaal 300 min.) die modulair te gebruiken zijn.