Marie Dennis krijgt Public Peace Prize | Pax Christi Vlaanderen

Marie Dennis krijgt Public Peace Prize

Marie Dennis, co-voorzitter van Pax Christi International, is door de Public Peace Prize-kiezers uitgeroepen tot internationaal erkend vredesmaker die ijvert voor wereldvrede en verzoening. Zij krijgt de bekroning voor haar grote inspanningen om een empathische visie, de kunst van onderhandelen en spirituele wijsheid en haar bijdrage tot interculturele en interreligieuze dialoog samen te brengen.

Marie is moreel theoloog en heeft een lange carrière achter de rug. In Washington behoorde zij tot de task force van het Witte Huis die werkt rond wereldwijde armoede en ontwikkeling. In haar vaderland (de VS) wil zij de bewustmaking aanzwengelen over de impact die politieke beslissingen in het Noorden vaak hebben op landen in Azië, Afrika en Latijns-America. Daarmee tracht zij gerechtigheid te brengen in een wereld die verscheurd is door economisch onrecht, dat op zijn beurt een bedreiging betekent voor de wereldvrede.

Lees meer over Marie Dennis en over de Public Peace Prize op deze pagina.