Mark Heirman overleden | Pax Christi Vlaanderen

Mark Heirman overleden

Op 3 maart 2018 overleed filosoof en schrijver Mark Heirman. Mark Heirman was vanaf het prille begin in 1973 actief betrokken bij de uitbouw van Pax Christi Vlaanderen.

Met zijn scherpe geest en zijn vlotte pen was hij vele jaren redactiesecretaris van ons tijdschrift ‘Koerier’. Hij schreef tientallen indringende commentaren en dossiers voor Pax Christi Vlaanderen rond de internationale vredesproblematiek. Hij werkte mee aan de uitbouw van diverse studiegroepen van Pax Christi International en van Non-violent Alternatives, een internationale dienst voor geweldloze alternatieven. In 1980 werd Mark Heirman ook de eerste directeur van de Internationale Vredesinformatiedienst IPIS, net zoals Pax Christi Vlaanderen gevestigd in de Italiëlei 98a te Antwerpen.

Een citaat van Mark dat geldig blijft – dat tevens de titel was van één van de eerste boeken en bestsellers van Mark Heirman, uitgegeven bij de D.A.P.-Reinaert Uitgaven in 1978: “Wapens groeien niet aan bomen”. Dit boek was opgedragen aan Bernard kardinaal Alfrink en Carel ter Maat, bij hun terugtreden als voorzitter en algemeen secretaris van Pax Christi Internationaal in het VN-ontwapeningsjaar 1978.

Tot op vandaag blijven de talrijke boeken die Mark Heirman schreef rond actuele onderwerpen een onmisbare hulp in het werken aan een meer rechtvaardige en vredevolle wereld. We zeggen met grote pijn in het hart dank aan Mark, zijn geliefde echtgenote Hermina Rumbaut en zijn dochters Elle en Anneleen.

De uitvaart van Mark Heirman heeft plaats op zaterdag 10 maart 2018 om 11 uur in de kerk van O.L.Vrouw Onbevlekt-Ontvangen in Kapellen-Zilverenhoek, Antwerpsesteenweg 237A, 2950 Kapellen. Samenkomst in de kerk om 10.45 uur.

Bloemen noch kransen.

Correspondentieadres: Fam. Mark Heirman, p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat