Media en polarisatie: slotdebat van de Vredesweek | Pax Christi Vlaanderen

Media en polarisatie: slotdebat van de Vredesweek

Op 3 oktober 2017 sloot de Vredesweek inhoudelijk af met een pittig debat over media en polarisatie.

MO*-journaliste Samira Bendadi, VRT-nieuws-ombudsman Tim Pauwels, gewezen ombudsman van De Standaard Tom Naegels en DeWereldMorgen-journaliste Keltoum Belorf gingen op uitnodiging van Pax Christi Vlaanderen in het Vredescentrum van Antwerpen in gesprek met elkaar. Giselle Nath, buitenlandjournaliste van De Standaard modereerde het gesprek.

De panelleden gingen in op drie vragen van Giselle Nath: Hoe zien jullie als journalisten het probleem polarisatie? Wat zijn de gronden ervan? Wat zijn de mogelijke oplossingen ervoor?

De breuklijn tussen een publiek dat stuit op een homogene, dominerende ‘witte’ wereld waarin racisme structureel zit verweven, en een publiek dat – net omgekeerd – een dominantie ervaart door linkse, politiek correcte opiniemakers was het vertrekpunt voor een pittige woordenwisseling. Die spitste zich vooral toe op de stigmatisering en  gebrekkige beeldvorming van minderheden en de rol daarin van sociale, maar ook van ‘mainstream’ media.

De journalisten waren het met mekaar eens dat de felheid van het debat toeneemt, voor een groot deel door de directheid en ongenuanceerdheid van sociale media, die leven bij de gratie van ‘duidelijke’ taal: veelal bot geformuleerde rancune en verontwaardiging. Over de vraag of de andere media daar al dan niet moeten op inspelen, en die verontwaardiging mee aanzwengelen, was minder eensgezindheid.

Minder meelopen, meer nuance, meer afstand en een breder, liefdevoller blikveld is de boodschap, maar hoe die moet gerealiseerd worden is de vraag. De media tonen vaak meer interesse voor onderwerpen die conflictueus kunnen zijn, dan voor verhalen die de redelijkheid en de nuance opzoeken. De druk op de mainstream media om almaar sneller te werken en cijfers (en clicks) te halen is ook niet weg te denken uit het polariseringsverhaal. Genuanceerde bijdragen worden vaak niet verder gelezen dan hun luide, catchy titel. Dat is ook de reden waarom centrumorganisaties of -stemmen met empathischer of redelijker verhalen het moeten afleggen tegen tweets.

Eenduidige oplossingen zijn er niet voor deze complexe problematiek die vele gronden en zijwegen kent. “De media kunnen geen heilstaat maken”, zei Tim Pauwels, “maar ze kunnen wel zo goed mogelijk de proporties weergeven”. Een betere vertegenwoordiging en beeldvorming van diverse groepen in de mainstream media, kritischer stemmen in de kwaliteitsmedia tegenover de kwantiteit van twitter, meer engagement van het publiek zelf om goede media mogelijk te maken, nieuwe kanalen en media die ‘andere’ verhalen brengen… Nuancering, preciezere informatie en meer diepgang kunnen er alleen maar wel bij varen. Maar er is nog veel werk aan de winkel.