Met de Congo-petitie naar minister Reynders | Pax Christi Vlaanderen

Met de Congo-petitie naar minister Reynders

Bij de start van de Vredesweekcampagne, op 21 september 2015, lanceerden de Vredesweekpartners een petitie ter ondersteuning van de politieke oproep: 'Kies voor vrede. Ontwapen Oost-Congo'. 3.750 handtekeningen later sluiten wij de petitie af. Onder meer de Koerierlezers van Pax Christi deden een aardige duit in het zakje. Zij mogen een derde van het totaal aantal handtekeningen op hun conto schrijven.

Op dinsdag 22 maart 2016 gaan Annemarie Gielen, Nadia Nsayi, Olivier Forges en Lieve Herijgers (van Broederlijk Delen) de petitielijsten persoonlijk afgeven aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

Ter herinnering: met deze petitie roepen Pax Christi Vlaanderen en  Broederlijk Delen samen met de campagnepartners België en de Europese Unie op om de ontwapening van rebellen en hun re-integratie in Oost-Congo hoog op de politieke agenda te zetten. In de petitie doen wij vijf aanbevelingen aan de beleidsmakers om de kans op een duurzame vrede in Oost-Congo te vergroten.

Aan alle mensen die deze actie mee ondersteunden: hartelijk dank voor jullie medewerking!