Methodische Inspiratiedagen Participatief Theater | Pax Christi Vlaanderen

Methodische Inspiratiedagen Participatief Theater

Omdat we denken dat de beste manier om iets leren is het zelf te doen en te ontdekken, omdat doen beter is dan praten over en omdat één beeld soms meer zegt dan 1.000 woorden, organiseerde UM4P voor geïnteresseerde professionals uit de sector Jongerenwelzijn en Jeugdhulpverlening enerzijds en Migratie en Etnisch-culturele minderhelden anderzijds een specifieke Methodische Inspiratiedag om “aan den lijve” te ondervinden wat participatief theater, met name TO, kan betekenen in hun werking. Omdat er meer vraag was dan inschrijvingsplaatsen bekijken we nog hoe we hier verder kunnen op ingaan.

Bedankt aan alle deelnemers voor de boeiende dialogen en het delen van jullie alledaagse verhalen en ervaringen. 

Meer info over Theater van de Onderdrukten en Participatief Theater op deze pagina's.