Mgr. Jan Van Cauwelaert overleden | Pax Christi Vlaanderen
|
19 augustus 2016

In dienst van Jezus Christus en het evangelie van de vrede

Mgr. Jan Van Cauwelaert overleden

Jan Van Cauwelaert, een profeet van onze tijd, ook in Pax Christi

Jan Van Cauwelaert, die op 18 augustus 2016 op 102-jarige leeftijd overleed, was een grote vriend van Pax Christi. Als missionaris van Scheut vertrok hij in 1940 naar Congo. Hij droomde van een dienstbare kerk: niet als een tempel, maar als een bouwwerf. Een christen moest voor hem als zout zijn dat smaak en kracht geeft aan de samenleving, in dienst van Jezus Christus en het evangelie van de vrede, in dienst van armen en verdrukten.

In 1954 werd Jan Van Cauwelaert tot bisschop van Inongo gewijd. Hij bouwde er aan een levende christelijke gemeenschap van en met het Congolese volk. Als bisschop heeft hij het Tweede Vaticaans Concilie volledig meegemaakt. Nadat hij zich in 1967 had laten vervangen door een Congolese bisschop kwam hij via een bijkomende opdracht in Rome in 1972 naar Vlaanderen terug.

"De Kerk moet opkomen voor rechtvaardigheid en vrede"

Bisschop Jan, zoals wij hem graag noemden, werd heel vlug actief in onze jonge Vlaamse Pax Christi-beweging[1], terwijl hij ook de missionaire congregaties van ons land begeleidde en inspireerde. Missiewerk en vredeswerk gingen voor hem samen. “Ik wil meewerken en uitzoeken hoe de Kerk op grond van de zending die zij van de verrezen Jezus ontving, moet opkomen voor rechtvaardigheid en vrede, en hoe we de oorzaken van onrecht en oorlog kunnen helpen wegnemen,” zo getuigde hij.

De moord op aartsbisschop Oscar Arnulfo Romero (El Salvador) op 24 maart 1980 heeft hem bijzonder diep aangegrepen. In de daaropvolgende jaren nam hij deel aan verschillende zendingen van Pax Christi Internationaal naar Nicaragua, El Salvador, Guatemala en Honduras, en ook naar Haïti en Columbia. Hij nam deel aan de Vlaamse Pax Christi missies ‘Getuigen voor vrede’ naar Nicaragua in 1984 en naar de VS in 1986. Hij was onze inspirator en tochtgenoot van ‘Stappen naar vrede’ doorheen Vlaanderen in de Paasweek van 1986. Ook het Oecumenisch Proces voor gerechtigheid, vrede en zorg voor de schepping dat vorm kreeg in de tweede helft van de jaren ’80 ging hem bijzonder ter harte.

Van 1983 tot 1990 was Jan Van Cauwelaert ondervoorzitter van Pax Christi Vlaanderen, eerst met Ignace Lindemans en nadien met Aurelien Thijs als voorzitter. Hij was steeds aanwezig, zoals bij de lancering van het ‘Verbond voor vrede’, onze acties tegen de landmijnen en onze manifestaties tegen de kernwapens, of een stille wake aan de Chinese ambassade in Brussel, een studiedag rond bijbel en vrede of een panelgesprek rond ‘ontwapenen om te ontwikkelen’. Hij beleefde als geen ander de drie pijlers van Pax Christi: gebed en inkeer voor vrede, vorming en studie voor vrede, geweldloze actie voor vrede.

Blijvende interesse in vredeswerk Pax Christi Vlaanderen

Tot op zeer hoge leeftijd bleef hij zeer nieuwsgierig vragen naar de voortgang van ons vredeswerk. Zo lang als mogelijk kwam hij nog vanuit het Missiehuis in Schilde naar ons Vredeshuis aan de Italiëlei te Antwerpen voor de maandelijkse interreligieuze stille meditatie en voor andere initiatieven van spiritualiteit en interreligieuze dialoog voor vrede en gerechtigheid. In mei 2013, pas drie jaar geleden, was hij nog heel gelukkig aanwezig bij de feestelijke viering van 40 jaar Pax Christi Vlaanderen in de kerk van de Vlaamse Kapucijnen te Antwerpen. 

Moge het profetisch licht dat bisschop Jan Van Cauwelaert voor ons is geweest altijd blijven stralen. Moge de vrede van Christus nu voorgoed zijn deel zijn.

Jo Hanssens, 19 augustus 2016, Pax Christi Vlaanderen

Lees ook: Jan Van Cauwelaert wordt honderd jaar[1] Pax Christi Vlaanderen is opgericht in 1973 vanuit de Vlaamse Werkgroep van Pax Christi België (°1952)