NATIONAAL DIALOOG KWARTET UIT TUNESIË KRIJGT NOBELPRIJS VOOR DE VREDE 2015 | Pax Christi Vlaanderen

NATIONAAL DIALOOG KWARTET UIT TUNESIË KRIJGT NOBELPRIJS VOOR DE VREDE 2015

Pax Christi Vlaanderen is verheugd over de keuze van het Nobelprijscomité om de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar uit te reiken aan het Nationaal Dialoog Kwartet uit Tunesië. Het werk van dit Kwartet, een coalitie van vier organisaties uit het middenveld, om binnen Tunesië dialoog, verzoening en democratie te bevorderen, krijgt daarmee internationale waardering en weerklank.

De Jasmijnrevolutie van 2011 vormde het startschot van een aantal protestbewegingen in de Arabische landen. Vandaag is het optimisme over die democratiseringsbeweging in veel Arabische landen verdwenen. Hierdoor springt  het succesvolle voorbeeld van Tunesië in het oog. Dankzij de inspanningen op nationaal vlak, gericht op respect voor elkaars eigenheid, op het creëren van het gevoel van samenhorigheid, op het stimuleren van dialoog en het in gang zetten van een duurzaam democratiseringsproces, konden in Tunesië vrije verkiezingen doorgaan met een pluriforme democratie als resultaat. Dit proces verliep moeizaam, en werd getekend door politieke en sociale spanningen.

Het Kwartet redde het democratiseringsproces dankzij een compromis met islamisten van al-Nahda en leverde een belangrijke bijdrage aan de grondwet, die als enige in een Arabisch land gendergelijkheid garandeert.

De prijs is een terechte waardering voor het moedige proces dat het Kwartet op gang heeft getrokken en voor de rol die burgerorganisaties spelen in transities van autocratische regimes naar ontluikende democratieën.

Pax Christi Vlaanderen is dan ook opgetogen en feliciteert het Nationaal Dialoog Kwartet van harte met hun zopas verworven titel.

Bekijk en beluister de bekendmaking van de Nobelprijs en reacties van de laureaten op deze pagina.

Lees reacties van: