Ngo’s uiten bezorgdheid over gewapende drones | Pax Christi Vlaanderen

Ngo’s uiten bezorgdheid over gewapende drones

Een groep ngo’s vraagt in een gezamenlijke verklaring meer transparantie en verantwoordelijkheid rond ontwikkeling, export en gebruik van gewapende drones, en normen die rekening houden met het internationaal recht en de rechtsstaat.

“Ik hou niet meer van blauwe lucht. Ik heb liever grijze lucht. Er vliegen geen drones als de lucht grijs is.” Dat vertelde Zubair Ur-Rehman voor een parlementaire commissie in de Verenigde Staten. Zijn grootmoeder kwam in 2012 om het leven bij een Amerikaanse drone-aanval, terwijl ze op haar veld in Pakistan groenten plukte. Zubair was toen 13.

Sophia Wistehube van de Human Rights Clinic van Columbia Law School presenteerde op 10 oktober 2017 een gezamenlijke verklaring over gewapende drones op het First Committe on Disarmament and International Security op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 46 middenveldorganisaties uit 17 landen ondertekenden de verklaring, onder hen ook PAX Nederland, Pax Christi Vlaanderen en de Wereldraad van Kerken.

In de verklaring uiten de organisaties grote bezorgdheid over de technologische ontwikkelingen op het gebied van gewapende drones, maar stellen zij vooral vragen bij de wettelijke basis, het gebrek aan transparantie en de proliferatie in het gebruik van drones. Ook het initiatief van verschillende staten, met de VS op kop, om internationale normen uit te schrijven voor de export en daaropvolgend gebruik van ‘gewapende of aanvalsgeschikte onbemande luchttoestellen’ is zorgwekkend. Deze normen dreigen nog minder streng te zijn dan de bestaande normen, die op zich al weinig belemmering vormen voor betwistbare drone-aanvallen.

De ondertekenaars zijn het ermee eens dat nieuwe gebruikers aan bepaalde normen moeten voldoen, maar het gebruik van drones door de huidige ontwikkelaars en producenten is op zijn minst even problematisch en blijft in het lopende initiatief helemaal buiten schot. Er is dringend nood aan internationale actie en overleg over normen die overeenstemmen met het internationaal recht en  de rechtsstaat.

De verklaring is positief over het werk van UNDIR (het VN-Onderzoeksinstituut voor Ontwapening) om staten en experts samen te brengen om een transparante, verantwoordelijke en overzichtelijke analyse te maken over gewapende drones. Ook de publicatie door het subcomité rond Mensenrechten van het Europees Parlement van een voorstel tot een gezamenlijk standpunt over het gebruik van gewapende drones, kan in de verklaring op bijval rekenen. De ondertekenaars vragen evenwel dat het gebruik van gewapende drones hoger op de agenda’s van de relevante internationale fora komt, onder meer  op de mensenrechtenraad.

Lees de verklaring, met de 46 ondertekenaars

Foto: Creative Commons