Nieuw boek over leerlingbemiddeling | Pax Christi Vlaanderen

Nieuw boek over leerlingbemiddeling

In 'We lossen het zelf wel op!' geeft leerkracht en sociaal en familiaal bemiddelaar Sabine Coppens collega’s leerkrachten, maar in wezen ieder die geboeid is door bemiddeling door peers (deelgenoten) een handleiding mee bij peer mediation of leerlingbemiddeling op school. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen. 

Peer mediation is een methode waarbij kinderen en jongeren leren zelf conflicten aan te pakken. Zij worden opgeleid tot leerlingbemiddelaars en komen tussenbeide bij conflicten van leeftijdsgenoten. Bemiddeling is een manier om conflicten aan te pakken, waarbij de ruziënde jongeren vrijwillig en met de hulp van een onafhankelijk, neutraal bemiddelaar weer met elkaar communiceren en proberen om zelf tot een oplossing van hun conflict te komen. De eigenaars van het conflict zijn dus ook de eigenaars van de oplossing.

In het mooi uitgegeven boek koppelt Sabine Coppens theoretische informatie over het project peer mediation, over inzichten in de conflictstijl en houding van de bemiddelaar en over de gefaseerde aanpak van bemiddeling, aan een praktische handleiding. Daarin geeft zij voorbeelden van spelletjes en opdrachten die je kan gebruiken “om al doende te leren” en handige tips om het groepsdynamische proces op te starten en in goede banen te leiden. Voorts vind je er voorbereidende oefeningen en rollenspelen die meer specifiek gericht zijn op conflicthantering en bemiddeling zelf.

Sabine Coppens heeft jarenlange ervaring als leerkracht, leerlingenbegeleider en vertrouwenspersoon, en richtte mee het Netwerk Onderwijs Mediation op. Via vormingen – o.m. voor Pax Christi Vlaanderen –, begeleiding en bemiddelingen in de praktijk wil zij leerlingen, leerkrachten en directies leren bemiddelen en de herstelgerichte visie zo veel mogelijk verspreiden en verankeren.

Sabine Coppens, We lossen het zelf wel op! Een handleiding bij peer mediation of leerlingbemiddeling op school, Politeia, i.s.m. Pax Christi Vlaanderen, 2018, 101 blz.

Te bestellen via Uitgeverij Politeia.

Wij verloten één exemplaar van dit boek. Geef je naam en adres door vóór 15 maart 2019, per mail naar olivier.forges@paxchristi.beEen onschuldige kinderhand zal dan drie winnaars uit de inzendingen trekken.