Actueel

Nieuw schoolproject: 'My school on the move'

Voor het nieuwe project ‘My school on the move’ sloegen Pax Christi Vlaanderen, !DROPS en Caritas International de handen in elkaar om jongeren en hun leerkrachten op een creatieve manier te begeleiden in de complexe thematiek van migratie en diversiteit. Een semester lang werken we met het volledige vijfde middelbaar van een school.

Ben je leerkracht en wil je in je school op een duurzame manier werken rond de thema’s vluchtelingen, migratie en diversiteit... Ben je op zoek naar een project waar je leerlingen zelf hun creativiteit kunnen gebruiken om met deze thema’s aan de slag te gaan en geloof je in de kracht van peer-teaching. Dan is dit project misschien iets voor jouw school!

Het project verloopt in drie fasen:

1) Kick-Off: introductieworkshops

Hier zetten we in op informeren en beleven. We geven concrete cijfers, leggen belangrijke termen uit en tonen waar de meeste vluchtelingen terecht komen. Vervolgens kruipen de jongeren aan de hand van de online game ‘Peacecraft’ en theatertechnieken in de huid van mensen op de vlucht en gaan ze in gesprek met vluchtelingen.

2) Creatietraject

Via creatieve en design labs begeleidt !DROPS het creatieve proces waarin de leerlingen de opgedane kennis omzetten in concrete projecten of producten, om op hun beurt andere jongeren bewust te maken. Tijdens deze labs zetten we sterk in op skillbuilding en empowerment van de jongeren. We vertrekken vanuit hun passies en talenten. Eindproducten of -projecten zijn bijv. een digitale app, een fototentoonstelling, een game, poëzie, of een engagement voor vluchtelingen, waarbij andere leerlingen kunnen aansluiten. In dit luik zetten we ook in op de coaching van leerkrachten.

3) Show & tell: toonmoment

Eindigen doen we met een feestelijk toonmoment waarin de leerlingen hun producten en project presenteren aan de rest van de school!

Deelnemen?

Het project wordt gratis aangeboden aan één school. De belangrijkste deelnamevoorwaarde in dit project is motivatie. Er moet op je school dus volop ruimte en ‘goesting’ zijn om dit project aan te vatten.

  • Op deze pagina lees je alle voorwaarden en informatie over het project en kun je je inschrijven via het deelnamedossier.

  • Stuur het ingevulde dossier ten laatste op 18 maart 2019 naar Steffi Vermeire (s.vermeire@caritasint.be), verantwoordelijke wereldburgerschapseducatie bij Caritas International

  • Indien jouw school geselecteerd wordt, nemen we contact met je op voor een eerste kennismaking.

  • Het eigenlijk project gaat van start in het begin van het schooljaar 2019-2020.

Dit project werd mogelijk gemaakt met de financiële steun van de Nationale Loterij.