Nieuwe klimaatmars in Brussel | Pax Christi Vlaanderen

Nieuwe klimaatmars in Brussel

Op zondag 27 januari 2019 trekt opnieuw een mars door Brussel, om aan België en Europa doortastende maatregelen te vragen die de gevolgen van de klimaatverandering tegengaan.

De Europese mars wordt georganiseerd door Rise for Climate Belgium: Citizen Mobilization to save Humanity. Het doel van de nieuwe klimaatmars is de Belgische regering en de Europese Raad nogmaals te op te roepen zich aan te sluiten bij de doelstellingen van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 65 procent te verminderen.

Samenkomst: 27 januari 2019 - Noordstation Brussel - 13 u.

Onder meer Ecokerk roept mee op tot de nieuwe klimaatoptocht.

Lees ook: "Beveilig onze toekomst en zet klimaatbeleid op één".

Foto: Rise for Climate