Nieuwe politieke nota: nood aan vredesopbouw in Irak | Pax Christi Vlaanderen
|
14 november 2015

Tags

Nieuwe politieke nota: nood aan vredesopbouw in Irak

Pax Christi Vlaanderen bezorgde de leden van de parlementaire kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie een nieuwe politieke nota over de actuele situatie in Irak.

De nota biedt een overzicht van de militaire, politieke en humanitaire ontwikkelingen in Irak in de afgelopen twee maanden. Daarnaast worden de vredesopbouwprojecten van onze Nederlandse zusterorganisatie PAX toegelicht.

Pax Christi Vlaanderen doet tien concrete beleidsaanbevelingen:

1. Maak elke toekomstige deelname aan een militaire interventie in Irak afhankelijk van:

• Het bestaan van een politieke langetermijnstrategie voor vredesopbouw en heropbouw van Irak.

• Het uitvoeren van een grondige en publiek toegankelijke analyse van de eerdere deelname.

• Toetreding tot de Coalition Stabilization Group van de internationale coalitie. Deze houdt zich bezig met de ontwikkeling van een politieke strategie en heropbouw van Irak.

• De instelling van effectieve mechanismen om Iraakse burgerslachtoffers te vermijden . Concreet kan een “Civilian Harm Tracking Cell” ingesteld worden.

2. Pleit voor de verdere ontwikkeling van een politieke post-IS strategie die zich richt op de heropbouw en duurzame vredesopbouw in op IS heroverde gebieden.

3. Verhoog de financiële steun aan:

• De Funding Facility for Immediate Stabilization van de Verenigde Naties.

• Projecten van lokale civiele maatschappijorganisaties die op lokaal niveau processen van dialoog, verzoening en bemiddeling begeleiden.

• Programma’s voor humanitaire hulpverlening in Irak en in de wijdere regio.

4. Onderzoek de mogelijkheden van de ontplooiing van een VN-peacekeepingmissie.

5. Spoor de Iraakse autoriteiten aan de beloofde hervormingen (in het bijzonder de nationale verzoeningsagenda) snel door te voeren, en biedt hiertoe technische ondersteuning. Maak militaire steun aan de Iraakse regering afhankelijk aan het effectief onder controle plaatsen van de sjiitische milities en de effectieve vervolging van militieleden en -officieren die misdaden begaan.

6. Spoor de Iraakse autoriteiten en de Koerdische Regionale Autoriteit aan onderhandelingen op te starten om tot een definitieve en inclusieve regeling te komen over de betwiste gebieden in Noord-Irak.

7. Verhoog de druk op de Koerdische Regionale Autoriteit en Peshmerga-strijders om een einde te stellen aan de gedwongen verplaatsing van soennitische Arabieren in de op IS heroverde gebieden.

8. Spoor de Iraakse autoriteiten aan om toe te treden tot het Internationaal Strafhof.

9. Versterk het mandaat en de middelen van de VN-missie in Irak (UNAMI) . Verzoek UNAMI gericht te rapporteren over het recht op terugkeer van vluchtelingen en intern ontheemden, over wraakoefeningen en over mensenrechtenschendingen.

10. Hanteer een strenger voorzorgsprincipe bij het verlenen van wapenexportlicenties aan landen in de regio .

De volledige nota kan u hier raadplegen.