Nobelprijswinnaar ICAN stelt stappenplan kernwapenvrij Korea voor | Pax Christi Vlaanderen

Nobelprijswinnaar ICAN stelt stappenplan kernwapenvrij Korea voor

Op 12 juni 2018 vindt in Singapore een historische Top plaats tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Aan de vooravond van deze historische ontmoeting stelt Nobelprijswinnaar voor de Vrede ICAN in Singapore een stappenplan voor dat moet leiden tot de volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland.

ICAN consulteerde hiervoor de afgelopen maanden meer dan 30 internationale kernwapenexperts. Het plan omvat vijf stappen:

  1. Alle partijen moeten de catastrofale humanitaire gevolgen van elk gebruik van kernwapens ondubbelzinnig erkennen.
  2. Noord- en Zuid-Korea moeten toetreden tot het VN-verdrag voor het Verbod op Kernwapens (TPNW).
  3. Noord-Korea moet een verifieerbaar en tijdsgebonden plan tot ontwapening indienen, volgens de procedure uiteengezet in het TPNW.
  4. Noord-Korea en de Verenigde Staten moeten het bestaande Kernstopverdrag (CTBT) ratificeren.
  5. Noord-Korea moet opnieuw toetreden tot het Non-Proliferatieverdrag (NPT).

Het VN-kernwapenverbod, dat in juli 2017 door 122 landen werd aangenomen, is de centrale pijler van het ICAN-stappenplan. Door toe te treden tot dit verdrag moet Noord-Korea onmiddellijk stoppen met de ontwikkeling en productie van kernwapens en de operationele status van zijn bestaande arsenaal stopzetten. Het land zou ook verplicht worden om de implementatie te hervatten van een “comprehensive safeguards agreement” met het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), en om een aanvullend protocol af te sluiten met het IAEA.

Het ICAN-stappenplan bevat ook verplichtingen voor Zuid-Korea. Door toe te treden tot het VN-kernwapenverbod moet Zuid-Korea afzien van de Amerikaanse “nucleaire paraplu”. Dit betekent niet dat Zuid-Korea geen veiligheidssamenwerking met de Verenigde Staten kan onderhouden, maar wel dat dergelijke samenwerking niet berust op kernwapens.

Enkel door te focussen op bestaande internationale kaders kan er sprake zijn van een permanente Koreaanse denuclearisatie. Het ICAN-stappenplan beantwoordt de vraag die centraal staat tijdens de Top van Singapore: hoe kunnen Noord- en Zuid-Korea denucleariseren op een manier die verifieerbaar en onomkeerbaar is?’, besluit Beatrice Fihn, directeur van ICAN.

Het integrale plan vindt u hier. Beatrice Fihn is aanwezig in Singapore en beschikbaar voor interviews, via Jessica Gomez-Duran, good@corelab.co, +65 9448 6392. Op dinsdag 19 juni 2018 is Ms Fihn ook te gast in het federale parlement.

Perscontact België: Willem Staes, willem.staes@paxchristi.be, 0476/348177.

Lees ook:


Foto Kim Jong-un/Janne Wittoeck/Creative Commons
Foto Donald Trump/Gage Skidmore/Creative Commons
Foto Join the Ban/ICAN