Ontmoetings- en reflectievoormiddag: verbindende communicatie - 10 mei 2016 | Pax Christi Vlaanderen

Ontmoetings- en reflectievoormiddag: verbindende communicatie - 10 mei 2016

Op 10 mei 2016 organiseert de werkgroep KiJo Solidariteit een ontmoetings- en reflectievoormiddag.

In 2011 werd gewerkt rond het concept van dialoogschool (‘Het visioen uitgedaagd’), en in 2012 werd verder gebouwd op dit thema (‘Het visioen als kompas’). In 2013 focusten we op ‘duurzame ontwikkeling’, om het visioen op die manier tastbaar te maken. Voor de editie van 2014 kozen we het thema ‘engagement en intrinsieke motivatie’. Na een onderbreking in 2015 agenderen we op de editie van 2016 het thema van de verbindende communicatie.

Thema

Zeggen dat onze hedendaagse samenleving nood heeft aan verbindende communicatie, is een open deur intrappen. We leven in een tijd van crisis. Economische crisis, ecologische crisis, sociale crisis. En crisissituaties werken verdelend. Mensen en groepen worden tegen elkaar opgezet. Precies in deze contexten is er nood aan verbindende communicatie. Tijdens de voormiddag worden twee praktijkverhalen voorgesteld, en gaan we dieper in op hoe die verbindende communicatie tot stand komt.

Doelgroep

Leidinggevenden en (educatief) medewerkers.

Plaats

Guimardstraat 1, Brussel

Deelname

Gratis, maar inschrijven is verplicht bij pieter@netrv.be (tot 3 mei 2016)

Meer informatie en programma vind je in deze flyer

M.m.v. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede.

Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede is een netwerk van negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties die werkzaam zijn in de Vlaamse samenleving. De lidorganisaties van het NRV vinden elkaar in een gemeenschappelijke optie om te werken aan menselijke waardigheid, rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen en geweldloos verzet tegen alle vormen van uitsluiting. De traditie van het sociaal denken van de Katholieke kerk vormt hiervoor een belangrijke inspiratiebron. Pax Christi Vlaanderen is lid van het Netwerk.

foto: Andrew/Creative Commons