Ontmoetingsdag start met minuut stilte | Pax Christi Vlaanderen

Ontmoetingsdag start met minuut stilte

Persbericht, 14 november 2015.
De ontmoetingsdag van de kerk in Vlaams-Brabant en Mechelen van 14 november 2015 startte met een minuut stilte. Meer dan vijfhonderd mensen zijn naar Mechelen gekomen voor een feestelijke ontmoetingsdag over het ‘Jubeljaar van de Barmhartigheid’. Maar allen zijn vervuld van afgrijzen over het geweld dat in Parijs zoveel slachtoffers heeft gemaakt en over de vele onschuldige slachtoffers op zovele plaatsen ter wereld, slachtoffers van oorlog en onrecht. Daarom willen ze vandaag ook bidden voor de slachtoffers en hun familieleden.

Het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen en zijn vele geloofsgemeenschappen stellen met klem dat “de angst, die nu als een sluipend gif de samenleving binnenkomt, alleen door liefde en barmhartigheid kan genezen. Wij nemen ons voor ons blijvend en met nog meer engagement – samen met heel veel moslims van goede wil – in te zetten voor de vredesopvoeding van kinderen en jongeren, voor het vreedzaam en verdraagzaam samenleven van alle bevolkingsgroepen en voor de zorg voor armen en vluchtelingen.”

De deelnemers aan de ontmoetingsdag ‘Barmhartig zoals de Vader’ roepen alle maatschappelijke verantwoordelijken op alles te doen om de veiligheid van de bevolking te waarborgen, maar ook onze plicht en wil tot solidariteit niet te vergeten en die kansen te geven en te ondersteunen. Ze zijn daarom blij dat ze in hun midden niet alleen Baudouin Van Overstraeten, directeur van Jesuit Refugee Service Belgium, mochten verwelkomen, maar ook woordvoerder Jamel Ibrahimi en imam Khalid Ouchan van de Mechelse Al Buraq-moskee.

“De daders van barbaarse misdaden zoals vannacht in Parijs noem ik lafaards, geen moslims”, zei imam Khalid Ouchan zonder omwegen. In naam van de moslimgemeenschap van de Mechelse Al Buraq-moskee, bood de imam zijn oprecht medeleven aan de familieleden van de slachtoffers aan. “Wij zijn niet hetzelfde”, besloot mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop van Vlaams-Brabant en Mechelen, “maar we zijn wel bondgenoten in ons streven om de barmhartigheid van God in ons midden handen en voeten te geven.”

Op de foto: monseigneur Leon Lemmens, imam Khalid Ouchan en Jamel Ibrahimi van de Al Buraq-moskee van Mechelen en Paul Van Bets van Orbit Vlaams-Brabant.

Meer info: Benoit Lannoo (+32 (0)476 76 19 43)