Open avond Attent: Zelfs een mus vindt een huis | Pax Christi Vlaanderen

Open avond Attent: Zelfs een mus vindt een huis

Op woensdag 11 oktober 2017 stelt Attent de publicatie Zelfs een mus vindt een huis’ voor in Antwerpen.

In hun werkveld worden netwerkpartners van Attent – het Netwerk voor Maatschappelijke inzet in bisdom Antwerpen – geconfronteerd met een schrijnend tekort aan betaalbaar wonen voor kansarme groepen. Na de Trefdag in 2015 en het beluisteren van concrete voorbeelden, klonk sterker dan ooit de vraag: “Hoe kan kerkelijke eigendom – kerken, kloosters, eigendommen van parochiale en dekenale vzw’s, gronden, fondsen – meer worden ingezet voor deze groepen, rekening houdend ook met ecologie?

Rita Boeren, stafmedewerkster van Attent, bezocht 24 initiatieven in het bisdom Antwerpen en verwerkte de schat aan ervaringen, adviezen en toekomstplannen werd in een informatief magazine. Doel is vele anderen te inspireren om hun eigendommen en middelen meer voor een sociaal doel in te zetten.

De publicatie wordt voorgesteld op 11 oktober 2017 om 20 uur in het Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen.
Telefoon: (03)287.35.78

Inschrijven via mail voor 3 oktober. De publicatie is ter plaatse te bekomen. 
Prijs: vrije bijdrage. 

Meer info in deze flyer.