OPLEIDING VREDESEDUCATIE 2016 | Pax Christi Vlaanderen

OPLEIDING VREDESEDUCATIE 2016

 

Vanaf 17 februari 2016 loopt op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen opnieuw een Opleiding Vredeseducatie. De opleiding wil een breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is op het vlak van sensibilisering en van vorming in het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten.

De opleiding is bestemd voor alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. Ook professionelen uit de sociale sector en het onderwijs, studenten aan universiteit en hogeschool en beleidsverantwoordelijken kunnen in deze opleiding aansluiting vinden met hun werkveld.

De opleiding bestaat uit 10 lessessies (wekelijks van 17 februari tot en met 4 mei), een bezoek aan het Fort van Breendonk (7 mei) en een herfstsessie op 30 november 2016, waarop Dirk De Wachter het heeft over ‘Liefde in tijden van leukigheid’.

De lessessies hebben plaats op de stadscampus van de UA, Grote Kauwenberg 18, lokaal D.014

Inschrijving voor het vormingsjaar 2016:
Voor 10 sessies:
€100 voor leerkrachten en andere cursisten / €50 voor studenten en gepensioneerden
Per sessie:
€12 voor leerkrachten en andere cursisten / €7 voor studenten en gepensioneerden

Informatie over de sessies en inschrijvingsformulier vind je op deze pagina

Daags voor de start van de lessessies, op 16 februari 2016, heeft in de aula aan de Rodestraat een academische openingszitting plaats.
Gastspreker en vredesambassadeur Rudi Vranckx spreekt er over ‘Vrede versus geweld in een internationale context’. Luc Braeckmans verzorgt de inleiding en het slotwoord.

De academische zitting heeft plaats in de aula UA in de Rodestraat.
19.30 – 22 u. + Afsluitende receptie

Inschrijving:
Volwassenen: €5 / Studenten: €3

Info & contact: rogerboonen@hotmail.com