Opleiding Vredeseducatie 2018 | Pax Christi Vlaanderen

Opleiding Vredeseducatie 2018

Vanaf 21 februari 2018 loopt op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen opnieuw een Opleiding Vredeseducatie.

De opleiding wil een breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is op het vlak van sensibilisering en van vorming in het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten.

De opleiding is bestemd voor alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. Ook professionelen uit de sociale sector en het onderwijs, studenten aan universiteit en hogeschool en beleidsverantwoordelijken kunnen in deze opleiding aansluiting vinden met hun werkveld.

De opleiding bestaat uit 10 lessessies (wekelijks van 21 februari tot en met 2 mei), met lezingen van onder meer Patsy Sörensen, Khalid Benhaddou, Tom Sauer, Brigitte Herremans, Ludo Abicht, Dirk Van Duppen, Rik Pinxten en Jean-Paul Van Bendegem.

Op 7 november 2018 besluit de jaargang van de opleiding met een herfstsessie, waarin Babs Mertens en Marc Colpaert de figuur van Paolo Dall’Oglio belichten, de jezuïet die 30 jaar leefde en werkte in Syrië en die in 2013 verdween in Raqqa.

De lessessies hebben plaats op de stadscampus van de UA, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen - Gebouw B  - Aula  B002.

Daags voor de start van de lessessies, op 20 februari 2018, heeft een academische openingszitting plaats.
Gastsprekers zijn vredesambassadeur Rudi Vranckx en Fatima Ezzarhouni.
Thema: ‘Oorlog om de geesten’.
Luc Braeckmans verzorgt de inleiding en het slotwoord.

Auditorium 014 aan de Rodestraat
Aanvang: 19 u. - Slot: 21.30 u.
Aansluitend is er een receptie

Volledig programma van de opleiding en informatie over inschrijving vind je in deze folder.

Contact: rogerboonen@hotmail.com

Lees ook: Herfstsessie Opleiding Vredeseducatie 2017