Opleiding Vredeseducatie: aanbod 2017 | Pax Christi Vlaanderen
|
20 december 2016

Vrede is een actief proces

Opleiding Vredeseducatie: aanbod 2017

In 2017 start een nieuwe Opleiding Vredeseducatie met 10 lessessies aan de stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

De Opleiding Vredeseducatie is ondertussen een gerenommeerde opleiding voor iedereen die op zoek is naar theoretische kennis over en praktische vaardigheden voor geweldloze conflicthantering en het bewaren en versterken van een leefsfeer van vrede. Zoals in de brochure (zie onderaan voor de link) vermeld staat, richt de opleiding zich tot mensen die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld. 

Doel van de Opleiding Vredeseducaties is niet alleen de verwerving van basiskennis en expertise, maar ook het daadwerkelijk en constructief leren omgaan met conflicten en geweldvormen in onze samenleving (en dus ook in de verschillende geledingen en werkvelden binnen onze samenleving) en het verhogen van de weerbaarheid en draagkracht.

Aan de vooravond van de tien lessessies is een Academische opening gepland met als thema 'Het pad van (staats)terrorisme: cumulatieve radicalisering toen en vandaag' met als spreker Christophe Busch. Deze zitting heeft plaats in de Aula UA in de Rodestraat in Antwerpen van 19u15 tot 21u45 met aansluitend een receptie. Toegang is 5 euro; 3 euro voor studenten.

De tien sessies kennen het volgend programma:

- Op 15/02/2017 spreekt Gerbert Bakx over 'Wakker worden in tijden van verwarring'

- Op 22/02/2017 gaan Karin Heremans, Christophe Busch en Khalid Benhaddou dieper in op het thema (de)radicalisering in school en maatschappij

- Op 08/03/2017 bespreken Hilde Stockman, Els Van Santvliet en Didier Vanderslycke het onderwerp 'Vluchtelingen/ Vluchtelingenhulp'

- Op 15/03/2017 licht Luc Braekmans 'Conflict en geweld als ethische uitdagingen' toe

- Op 22/03/2017 hebben Rik Pinxten, Wilfried Decoo en Abied Alsuaiman het over ideologisch/ godsdienstig geweld en geweldloosheid bij de mormonen en in de islam

- Op 29/03/2017 belicht Dirk De Schutter de figuur van Hannah Arendt: apostel van de vrede?

- Op 19/04/2017 staan Dirk Coeckelbergh en Ivo Willems stil bij de begrippen 'Geld - Geweld/Geweldloosheid - Geluk'

- Op 26/04/2017 delen Erik De Soir en Lies Scaut hun expertise over omgaan met trauma's en angst: Leven aan de zijlijn

- Op 3/05/2017 sluiten Karel Malfliet en Lien Vandamme de voorjaarsreeks af met een sessie over ecologie, rechtvaardigheid en vrede: Verandert het klimaat ook mij?

In het najaar volgt dan de tiende sessie: de herfstsessie: Mensen- en kinderrechten: een dam tegen geweld? Fiona Ang van Vormen vzw en Bruno Obbergen, de kinderrechtencommissaris zijn de sprekers van dienst.

 

Alle sessies vinden plaats op Campus UA De Meerminne, lokaal M-002, Sint-Jacobsstraat 2 te 2000 Antwerpen van 14u tot 17u.

Na afronding van één jaar opleiding ontvang je het attest van aanwezigheid, na twee jaar het attest van Consulent in Conflicthantering en Geweldpreventie en na vijf jaar opleiding mag je jezelf Ambassadeur van de Opleiding Vredeseducatie noemen.

Een school kan zich inschrijven in het traject 'Vredes-actieve school'.

Voor alle informatie en inschrijving kan je terecht bij coördinator Roger Boonen.

De opleiding kost 100 euro voor de volledige reeks (50 euro voor gepensioneerden en studenten); per sessie betaal je 12 euro (7 euro voor gepensioneerden en studenten)

Volledige brochure van de Opleiding Vredeseducatie 2017 vind je op deze pagina

Pax Christi Vlaanderen zit in de stuurgroep van de Opleiding Vredeseducatie.