Opleiding Vredeseducatie: herfstsessie | Pax Christi Vlaanderen

Opleiding Vredeseducatie: herfstsessie

 Op woensdag 29 november 2017 heeft de herfstsessie plaats van  de Opleiding Vredeseducatie 2017.

Thema van deze herfstsessie is: Mensen- en kinderrechten: een dam tegen geweld? De sessie wordt verzorgd door kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.

De Opleiding Vredeseducatie richt zich op mensen die op zoek zijn naar theorie en handvaten om te leren omgaan met conflicten en geweld in de eigen leefwereld of in het maatschappelijk werkveld. De opleiding bestaat uit tien sessies over uiteenlopende onderwerpen en wordt geopend met een academische zitting.

Wie één jaar deelneemt krijgt een attest van aanwezigheid. Wie de opleiding gedurende twee jaar volgt, krijgt een attest van Consulent in Conflicthantering en Geweldpreventie. Mensen die de opleiding vijf jaar volgden, mogen zich Ambassadeur van de Opleiding Vredeseducatie noemen.

Locatie: Prinsstraat 13 Gebouw C - aula 002

Aanvang: 14 u. (einde voorzien om 17 u.)

Inschrijven: via rogerboonen@hotmail.com.

Prijs: 12 euro (7 euro voor gepensioneerden en studenten) op rekeningnummer BE92 0688 9137 1423 t.a.v. Roger Boonen stuurgroep Opleiding Vredeseducatie.

Op 21 februari 2018 begint er een nieuwe Opleiding Vredeseducatie. Meer daarover vind je in deze brochure.

Pax Christi Vlaanderen zit in de stuurgroep van de Opleiding Vredeseducatie.

Foto: Luca Porfido/Creative Commons