Panelgesprek: 'Is er een wereld zonder kolonisatie mogelijk?' | Pax Christi Vlaanderen

Panelgesprek: 'Is er een wereld zonder kolonisatie mogelijk?'

 Op dinsdag 6 februari 2018 heeft aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG) een panelgesprek plaats over dekolonisering en de gevolgen van kolonialisme.

Naar aanleiding van de publicatie van het boek Wanneer we spreken over kolonisatie, een project van kunstenaars Vesna Faassen en Lukas Verdijk, organiseren Kif Kif, Hand in Hand, Comac Antwerpen en de A-raad van de KdG Hogeschool een avond over het kolonialisme en zijn erfenis. Wat is kolonialisme? Bestaat kolonialisme anno 2018 nog? Welke gevolgen heeft het kolonialisme voor onze dagelijkse praktijk? Wat is dekolonisering? Is er een wereld mogelijk zonder kolonialisme?

Na een inleiding over het boekproject gaan Emmanuel Iyamuen, Nadia Nsayi, Kris Berwouts en Gillian Mathys tijdens het panelgesprek in op deze vragen. Vervolgens is er ruimte voor een vragenronde vanuit het publiek. Na het gesprek biedt de KdG een drankje aan.

Wie is wie?

Emmanuel Iyamuen is lid van de African Youth Organisation (AYO). AYO is de eerste Afrikaanse studentenvereniging in Antwerpen. AYO zet zich in voor een betere instroom, doorstroom en uitstroom van studenten met een Afrikaanse achtergrond.

Nadia Nsayi is sinds 2010 beleidsmedewerker Centraal-Afrika bij Pax Christi Vlaanderen en de ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen. De focus van haar werk ligt op vrede en inspraak in Congo met bijzondere aandacht voor de hoofdstad Kinshasa en de conflictzones Noord- en Zuid-Kivu. Daarnaast volgt ze ook de situatie in de buurlanden Rwanda en Burundi op.

Gillian Mathys is onderzoekster aan de UGent. Ze is historica gespecialiseerd in Centraal-Afrika. Haar huidig onderzoek richt zich de op prekoloniale en koloniale geschiedenis van Oost-Congo, en op de postkoloniale conflicten van de jaren zestig in dezelfde regio. Ze houdt zich ook bezig met de verschillende manieren waarop geschiedenis in het Oost-Congo van vandaag verteld, gebruikt, en misbruikt worden. Haar onderzoek baseert zich zowel op mondelinge geschiedenis als op archieven.

Kris Berwouts werkte al meer dan twee decennia voor verschillende Belgische en internationale ngo’s. Hij heeft een stevige reputatie als Centraal-Afrika-kenner, gespecialiseerd in de vredes- en democratiseringsprocessen in de regio. Sinds 2012 werkt hij als onafhankelijk expert, onder meer voor Britse en Franse autoriteiten, de VN en Amnesty International. Zijn laatste boek Congo’s gewelddadige vrede verscheen in 2017 bij de uitgeverij EPO.

Praktisch:

6 februari 2018 – van 19 tot 21 u.
Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid - aula CZ-Y.01.19
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen 

Foto: Belgisch koningspaar op bezoek in Leopoldstad, 1928.