Actueel

Aankondiging | Op donderdag 27 september 2018 organiseren de Minderbroeders Kapucijnen en Pax Christi Vlaanderen een Franciscaanse vredeswake, in het kader van de Vredesweek.

Artikel | Graag vragen wij uw financiële steun voor onze actie voor een verdrag dat de ontwikkeling, productie en het gebruik van killer robots verbiedt. U kan hier online een gift doen.

Aankondiging | Op zaterdag 22 september 2018 lanceert 11.11.11 haar campagne #AllemaalMensen in de Bijloke in Gent.

Aankondiging | Strek op 20 oktober 2018 je sportieve benen voor vrede.

Verslag | VN-lidstaten verzamelden van 27 augustus tot 1 september voor diplomatiek overleg over "killer robots". Pax Christi Vlaanderen nam deel aan deze besprekingen.

Aankondiging | De Vredesweek heeft naar jaarlijkse traditie ook een bezinnend aanbod omtrent het campagnethema. Lees er hier meer over.

Persbericht | Van 27 tot 31 augustus 2018 beslist een VN-conferentie of er in 2019 onderhandelingen worden opgestart over een nieuw internationaal verdrag dat killer robots preventief verbiedt. Ook België moet verder kleur bekennen. Collega Willem Staes is ter plaatse.

Verslag | Het 70-jarig bestaan van de Wereldraad voor Kerken wordt op verschillende plaatsen gevierd. Op 23 augustus 2018 was er een gebedsmoment in de Kathedraal van Antwerpen met onder meer een vredeswens door Pax Christi.

Standpunt | Nadia Nsayi, beleidsmedewerker Congo bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, hekelt het Belgische koloniale herdenkingsbeleid. Kritische verantwoording bij standbeelden van Leopold II is goed, maar niet voldoende.

Artikel | Samen met 16 plaatselijke organisaties organiseert Pax Christi International in de Grote Meren-regio een groot vormingsproject in actieve geweldloosheid en ondernemerschap voor jongeren(leiders).

Aankondiging | Op zaterdag 25 augustus 2018 heeft op de Grote Markt van Ieper het slotevent plaats van GoneWest, een herdenkingsprogramma n.a.v. de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Standpunt | In een opiniebijdrage voor Knack kaart Willem Staes van Pax Christi België's schoorvoetende houding inzake kernontwapening aan.