Pax Christi International: na Singapore moet het echte vredeswerk beginnen | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International: na Singapore moet het echte vredeswerk beginnen

In een verklaring van 12 juni 2018 juicht Pax Christi International de diplomatieke overeenkomst van Singapore toe, maar dringt aan op verdere, fundamentele stappen om tot vrede en denuclearisering van het Koreaanse schiereiland te komen.

Pax Christi International juicht de toenadering tussen de president van de Verenigde Staten Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toe. De Top in Singapore kan echt historisch genoemd worden als hij de twee partijen aan de onderhandelingstafel brengt en een basis voor vrede legt. Wij hopen dat de Top in Singapore kan leiden tot nieuwe relaties tussen de twee landen. Dialoog, diplomatie en samenwerking moeten in de plaats komen van een vijandige houding. Om duurzame vooruitgang te boeken op het gebied van denuclearisering, moeten ook Zuid-Korea, Japan en China in het vredesproces opgenomen worden.

De twee leiders drukken in hun gezamenlijke verklaring de wil uit om vrede en voorspoed te brengen op het Koreaanse schiereiland, en in de wereld. Pax Christi International betreurt evenwel het feit dat er geen specifieke afspraken zijn opgenomen om dat doel te bereiken. Toekomstige gesprekken kunnen alleen tot ontwapening en duurzame vrede leiden, als rekening wordt gehouden met essentiële punten, die nu in het document ontbreken:

  • Beide landen moeten afdoende maatregelen treffen die tot een volledige en verifieerbare denuclearisering van het Koreaanse schiereiland leiden. Als de dreiging met Amerikaanse kernwapens behouden blijft, is het schiereiland niet gedenucleariseerd;
  • Zowel Noord- als Zuid-Korea moeten toetreden tot het VN-verdrag voor het Verbod op Kernwapens (TPNW) en Noord-Korea moet opnieuw toetreden tot het Non-Proliferatieverdrag (NPT). Deze stappen maken deel uit van het vijfstappenplan voor ontwapening dat Nobelprijswinnaar voor de Vrede ICAN (een platform waartoe ook Pax Christi International behoort) tijdens de Top in Singapore voorstelde;
  • De VS en Noord-Korea moeten inspanningen leveren om tot een succesvol vredesverdrag tussen de beide Korea’s te komen, dat de wapenstilstand na de Koreaanse Oorlog vervangt. Dit als opvolging van de historische Verklaring van Panmunjom van 27 april 2018;
  • De VS moet de mensenrechten in Noord-Korea ter sprake brengen, als voorwaarde voor het opheffen van economische sancties. Nog afgezien van andere schendingen van de mensenrechten, zitten vandaag zo’n 120.000 mensen onder arbitraire condities opgesloten in politieke gevangenkampen. Het is van wezenlijk belang dat de mensenrechten in toekomstige onderhandelingen worden meegenomen. De bescherming ervan kan niet losgezien worden van vrede en veiligheid.

De uitkomst van de Top in Singapore opent deuren voor vertrouwenwekkende maatregelen en dialoog tussen alle betrokken partijen. Pax Christi International dringt er bij de beide Korea’s, de VS, China, Japan en Rusland op aan om voort te bouwen op het momentum dat tijdens de Olympische Winterspelen werd gecreëerd. Dat kan zowel bilateraal als multilateraal, door bijvoorbeeld de spoorweglijn tussen Noord- en Zuid-Korea open te stellen en nieuwe gesprekken te voeren over de inkrimping van het nucleair arsenaal tussen de VS en Rusland. De VS en Noord-Korea kunnen ook overgaan tot het openen van kantoren in hun respectievelijke hoofdsteden, voor het einde van 2018.

Brussel, 12 juni 2018

Lees het originele statement op de website van Pax Christi International (in het Engels).

Lees ook: Show voor twee mannen met een rode knop, blog van Jan Gruiters van PAX.